Quy định mới về xử phạt hành chính đối với hành vi không đăng ký đất đai

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 91/2019/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, thay thế Nghị định 102/2014/NĐ-CP. Theo đó, Nghị định 91 đã sửa đổi quy định về xử phạt hành chính đối với hành vi không đăng ký đất đai.

khong dang ky dat dai, xu phat hanh chinh, Nghi dinh 91/2019/NĐ-CP

Ảnh minh họa

Cụ thể, theo Khoản 2 Điều 12 Nghị định 102/2014/NĐ-CP, sẽ phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với các trường hợp biến động đất đai quy định tại các Điểm a, b, h, i, k và l Khoản 4 Điều 95 của Luật Đất đai 2013 nhưng không thực hiện đăng ký biến động theo quy định. Và theo Khoản 6 Điều 95 Luật Đất đai 2013, thời gian để người sử dụng đất phải thực hiện thủ tục đăng ký biến động là không quá 30 ngày kể từ ngày có biến động. Như vậy, theo quy định hiện nay, khi quá thời hạn 30 ngày kể từ ngày có biến động mà người sử dụng đất không đăng ký biến động đất đai thì sẽ bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.

Tuy nhiên, Khoản 2 Điều 17 Nghị định 91/2019/NĐ-CP đã đã kéo dài thời hạn người sử dụng đất được thực hiện thủ tục đăng ký biến động sau khi quá thời hạn 30 ngày trước khi bị xử phạt hành chính, đồng thời, chia việc xử phạt này thành 02 giai đoạn với 02 mức phạt tương ứng. cụ thể:

2. Trường hợp không thực hiện đăng ký biến động đất đai theo quy định tại các điểm a, b, h, i, k và 1 khoản 4 Điều 95 của Luật đất đai tại khu vực nông thôn thì hình thức và mức xử phạt như sau:

a) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng nếu trong thời gian 24 tháng kể từ ngày quá thời hạn quy định tại khoản 6 Điều 95 của Luật đất đai mà không thực hiện đăng ký biến động;

b) Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng nếu quá thời hạn 24 tháng kể từ ngày quá thời hạn quy định tại khoản 6 Điều 95 của Luật đất đai mà không thực hiện đăng ký biến động.”

Như vậy, có thể hiểu, sau khi quá thời hạn 30 ngày nếu không thực hiện việc đăng ký biến động đất đai thì trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày quá hạn, người sử dụng đất sẽ bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng và mức phạt này sẽ từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng nếu quá 24 tháng kể từ ngày quá hạn quy định không thực hiện việc đăng ký biến động đất đai.

Lưu ý, đối với trường hợp không thực hiện đăng ký biến động đất đai tại khu vực đô thị thì mức xử phạt bằng 02 lần mức xử phạt nêu trên.

Nội dung chi tiết xem tại Nghị định 91/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ 05/01/2020.

Toàn Trung

Gởi câu hỏi

515

Văn bản liên quan