Quy định mới về xử phạt không có giấy phép kinh doanh vận tải

Tôi chuẩn bị thành lập công ty về kinh doanh vận tải. Tôi muốn hỏi kinh doanh vận tải bằng xe ô tô thì có cần phải có giấy phép kinh doanh vận tải không? (Email: linhtung***@***.vn)

Cá nhân, tổ chức kinh doanh vận tải bằng xe ô tô mà không có Đăng ký kinh doanh, Giấy phép kinh doanh vận tải theo quy định thì bị xử phạt như sau:

Nghị định 171/2013/NĐ-CP

(áp dụng đến 31/07/2016)

Nghị định 46/2016/NĐ-CP

(áp dụng từ 01/08/2016)

Phạt tiền:

Từ 3.000.000 - 4.000.000 đồng (cá nhân)

Từ 6.000.000 - 8.000.000 đồng (tổ chức)

Không phạt

Như vậy, việc cá nhân, tổ chức kinh doanh vận tải bằng xe ô tô mà không có Đăng ký kinh doanh, Giấy phép kinh doanh vận tải theo quy định bị xử lý vi phạm hành chính cho đến hết ngày 31/07/2016. 

6,520

Gởi câu hỏi