Quy định mới về xử phạt vi phạm vận tải đường bộ

Từ 01/8 Nghị định 46/2016/NĐ-CP có hiệu lực áp dụng. Theo đó có một số quy định được sửa đổi bổ sung, đặc biệt đối với hành vi vi phạm về chở hàng hóa vượt trọng tải quy định có thể bị xử lý như sau:

 

Hành vi

Đối với lái xe

Đối với chủ phương tiện

  Quá tải 10-30%

  800.000 - 1.000.000 đồng

  • Cá nhân: 2.000.000 - 4.000.000 đồng
  • Tổ chức: 4.000.000 - 8.000.000 đồng

  Quá tải 30-50%

  3.000.000 - 5.000.000 đồng

  • Cá nhân: 6.000.000 - 8.000.000 đồng
  • Tổ chức: 12.000.000 - 16.000.000 đồng

  Quá tải 50%-100%

  5.000.000 - 7.000.000 đồng

  • Cá nhân: 14.000.000 - 16.000.000 đồng
  • Tổ chức: 28.000.000 - 32.000.000 đồng

  Quá tải 100-150%

  7.000.000 -8.000.000 đồng

  • Cá nhân: 16.000.000 - 18.000.000 đồng
  • Tổ chức: 32.000.000 - 36.000.000 đồng

  Quá tải > 150%

8.000.000 -12.000.000 đồng

  • Cá nhân: 8.000.000 -12.000.000 đồng
  • Tổ chức: 36.000.000 - 40.000.000 đồng

 

Ngoài hình thức xử phạt tiền, tùy từng mức độ vi phạm mà lái xe có thể bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 1 đến 5 tháng.

So với Nghị định 171/2013/NĐ-CP  thì Nghị định 46 có sự gia tăng về mức phạt tiền và mức xử phạt bổ sung. 

4,128

Gởi câu hỏi