Quy định về xử phạt xe taxi 2016

Nghe nói sắp có quy định mới về xử phạt vi phạm của xe taxi. Tôi đang cần thông tin vì đang lái taxi. (Anh Ngọc Tấn - Quận 8)

Nghị định 46 quy định về xử phạt hành chính về vận tải đường bộ đối với xe taxi như sau:

Người bị xử phạt Hành vi

Áp dụng đến 31/7/16 (quy định tại NĐ 171)

Áp dụng từ 01/08/16
(quy định tại NĐ 46)

Người điều khiển
taxi chở khách
Tắt, bật sáng hộp đèn "TAXI" không đúng

100 - 200 nghìn đồng 

100 - 200 nghìn đồng

Người điều khiển
taxi chở khách
Chạy xe taxi không có đồng hồ tính tiền
cước hoặc có nhưng không đúng quy
định khi chở khách
500 - 800 nghìn đồng 600 - 800 nghìn đồng
Người điều khiển
taxi tải
Chạy xe taxi tải không lắp đồng hồ tính
tiền cước hoặc có lắp nhưng không đúng
quy định
2 triệu - 3 triệu đồng

2 triệu - 3 triệu đồng

Cá nhân, tổ chức kinh doanh taxi tải Dán hoặc dán không chính xác tên, SĐT
của đơn vị kinh doanh taxi tải, chữ taxi tải,
tự trọng, trọng tải được phép chở ở mặt
ngoài hai bên thành xe hoặc mặt ngoài hai
bên cánh cửa buồng lái xe taxi tải

1 triệu - 2 triệu đồng
 (cá nhân)

2 triệu - 4 triệu đồng
(tổ chức)

1 triệu - 2 triệu đồng 
(cá nhân)

2 triệu - 4 triệu đồng
(tổ chức)

Cá nhân, tổ chức kinh doanh taxi
chở hành khách

Sử dụng taxi chở khách không có hộp đèn "TAXI", không gắn cố định trên nóc xe;
không lắp đồng hồ tính tiền cước;
không có thiết bị in hóa đơn được kết nối
với đồng hồ tính tiền cước hoặc có
nhưng không có tác dụng

2 triệu - 3 triệu đồng
(cá nhân)

4 triệu - 6 triệu đồng
(tổ chức)

2 triệu - 3 triệu đồng (cá nhân)

4 triệu - 6 triệu đồng (tổ chức)

Cá nhân, tổ chức kinh doanh taxi
chở hành khách

Sử dụng taxi chở khách không có hoặc
có biểu trưng, SĐT giao dịch ghi trên xe không đúng với đăng ký

2 triệu - 3 triệu đồng
(cá nhân)

4 triệu - 6 triệu đồng 
​(tổ chức)

2 triệu - 3 triệu đồng (cá nhân)

4 triệu - 6 triệu đồng 
​(tổ chức)

Nội dung này được quy định chi tiết theo thứ tự tại Điểm a Khoản 1, Điểm k Khoản 3 Điều 23; Điểm a Khoản 4 Điều 24; Điểm d Khoản 2, Điểm d, Điểm đ Khoản 3 Điều 28 của Nghị định 46.

16,890

Gởi câu hỏi