Quy định thẩm quyền tổ chức cuộc thi thể thao các cấp tại trường nghề

Vừa qua, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã chính thức ban hành Thông tư 33/2019/TT-LĐTBXH quy định về tổ chức hoạt động thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Theo quy định, tổ chức hoạt động thể dục, thể thao, văn hoá, văn nghệ học sinh, sinh viên được thực hiện theo kế hoạch năm học, học kỳ. Thường xuyên tổ chức sinh hoạt chuyên đề văn hóa, văn nghệ để học sinh, sinh viên được trực tiếp tham gia. Việc tổ chức hoạt động thể dục, thể thao, văn hoá, văn nghệ học sinh, sinh viên cần gắn với những sự kiện trọng đại của đất nước, những sự kiện lịch sử, truyền thống của trường, của địa phương và các hoạt động theo quy định của ngành. Khuyến khích các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức các cuộc thi thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ dành cho học sinh, sinh viên.

tham quyen to chuc cuoc thi the thao cac cap co so GD nghe nghiep, Thong tu 33/2019/TT-LĐTBXH

Hình minh họa (nguồn internet)

Theo đó, thẩm quyền tổ chức các cuộc thi thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ các cấp trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được quy định chi tiết tại Điều 7 Thông tư 33/2019/TT-LĐTBXH sau đây:

- Các cuộc thi thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ cấp cơ sở do cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức trong phạm vi đơn vị và được tổ chức định kỳ hàng năm.

- Các cuộc thi thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh, thành phố định kỳ 02 (hai) năm một lần.

- Các cuộc thi thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ cấp khu vực, cấp toàn quốc do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức định kỳ 02 (hai) năm một lần.

- Các cuộc thi thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ khác: Ngoài các cuộc thi thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ nói trên, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc cơ quan quản lý giáo dục nghề nghiệp có thể tổ chức các cuộc thi không theo định kỳ.

Xem thêm quy định khác tại Thông tư 33/2019/TT-LĐTBXH có hiệu lực từ 08/02/2019.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

90

Văn bản liên quan