Quy định về cách trình bày, định dạng văn bản hành chính “chuẩn luật”

Văn bản hành chính là loại văn bản mang tính thông tin quy phạm Nhà nước, cụ thể hóa việc thi hành văn bản pháp quy, giải quyết những vụ việc cụ thể trong khâu quản lý. Văn bản hành chính khi được trình bày phải luôn đảm bảo về mặt nội dung và hình thức. Thông tư 01/2011/TT-BNV quy định hình thức trình bày của văn bản hành chính như sau:

Khổ giấy

  • Văn bản hành chính được trình bày trên khổ giấy khổ A4, kích thước 210 mm x 297 mm;
  • Đối với các văn bản như giấy giới thiệu, giấy biên nhận hồ sơ, phiếu gửi, phiếu chuyển được trình bày trên khổ giấy A5 (148 mm x 210 mm) hoặc trên giấy mẫu in sẵn (khổ A5).

Kiểu trình bày

  • Văn bản hành chính được trình bày theo chiều dài của trang giấy khổ A4;
  • Nếu văn bản có các bảng, biểu nhưng không được làm thành các phụ lục riêng thì văn bản có thể được trình bày theo chiều ngang của trang giấy.

Định lề trang văn bản (khổ giấy A4)

  • Lề trên: Cách mép trên từ 20 - 25 mm;
  • Lề dưới: cách mép dưới từ 20 - 25 mm;
  • Lề trái: cách mép trái từ 30 - 35 mm;
  • Lề phải: cách mép phải từ 15 - 20 mm.

►Xem thêm Thông tư 01/2011/TT-BNV.

- Thủy Phú - 

Gởi câu hỏi

3,279

Văn bản liên quan