Quy định về cầu vai, cấp hàm đối với thanh tra viên không phải lãnh đạo quản lý

Thông tư 02/2015/TT-TTCP quy định về trang phục của cán bộ, thanh tra viên, công, viên chức thuộc các cơ quan thanh tra nhà nước do Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành ngày 16/03/2015.

Quy định về cầu vai, cấp hàm đối với thanh tra viên không phải lãnh đạo quản lý, 02/2015/TT-TTCP

Quy định về cầu vai, cấp hàm đối với thanh tra viên không phải lãnh đạo quản lý (Hình minh họa)

Theo đó, Thông tư 02/2015/TT-TTCP quy định cầu vai, cấp hàm đối với thanh tra viên không giữ chức vụ lãnh đạo quản lý được ấn định như sau:

- Thanh tra viên cao cấp: cầu vai có chiều dài 13cm, phần đầu nhọn rộng 4cm, phần đuôi rộng 5cm, nền cấp hiệu bằng vải nỉ màu đỏ, cốt cấp hiệu bằng nhựa nguyên chất màu trắng; sao cấp hiệu bằng đồng tấm mạ màu trắng bóng; có lé bằng vải màu xanh rộng 3mm; cúc cấp hiệu hình tròn có ngôi sao ở giữa 2 cành tùng, gắn 3 sao 23mm thành một hàng dọc trên 3 vạch phân ngạch màu xanh;

- Thanh tra viên chính: cầu vai có chiều dài 13cm, phần đầu nhọn rộng 4cm, phần đuôi rộng 5cm, nền cấp hiệu bằng vải nỉ màu đỏ, cốt cấp hiệu bằng nhựa nguyên chất màu trắng; sao cấp hiệu bằng đồng tấm mạ màu trắng bóng; có lé bằng vải màu xanh rộng 3mm; cúc cấp hiệu hình tròn có ngôi sao ở giữa 2 cành tùng, gắn 2 sao 23mm thành một hàng dọc trên 2 vạnh phân ngạch màu xanh;

- Thanh tra viên: cầu vai có chiều dài 13cm, phần đầu nhọn rộng 4cm, phần đuôi rộng 5cm, nền cấp hiệu bằng vải nỉ màu đỏ, cốt cấp hiệu bằng nhựa nguyên chất màu trắng; sao cấp hiệu bằng đồng tấm mạ màu trắng bóng; có lé bằng vải màu xanh rộng 3mm; cúc cấp hiệu hình tròn có ngôi sao ở giữa 2 cành tùng, gắn 1 sao 23mm thành một hàng dọc trên 1 vạnh phân ngạch màu xanh.

Bên cạnh đó, Thông tư cũng quy định về việc quản lý, sử dụng trang phục của thanh tra viên như sau:

- Việc quản lý, cấp phát, niên hạn sử dụng trang phục của cán bộ, thanh tra viên, công chức, viên chức thuộc các cơ quan thanh tra nhà nước được thực hiện theo quy định của văn bản liên tịch giữa Thanh tra Chính phủ và Bộ Tài chính.

- Người được cấp trang phục để sử dụng khi thi hành công vụ, ngày lễ, ngày truyền thống; có trách nhiệm giữ gìn, bảo quản trang phục theo quy định của Nhà nước; nghiêm cấm sử dụng trang phục không đúng mục đích, để vụ lợi.

Chi tiết xem tại Thông tư 02/2015/TT-TTCP, có hiệu lực từ 04/05/2015

Lê Hải

Gởi câu hỏi

129

Văn bản liên quan