Quy định về chứng thực chữ ký trong giấy tờ bằng tiếng nước ngoài

Bộ Tư pháp vào ngày 29/12/2015 đã ban hành Thông tư 20/2015/TT-BTP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị đinh 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.

Theo đó, Thông tư 20/2015/TT-BTP quy định, khi chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài nếu người thực hiện chứng thực không hiểu rõ nội dung của giấy tờ, văn bản thì có quyền yêu cầu người yêu cầu chứng thực nộp kèm theo bản dịch ra tiếng Việt nội dung của giấy tờ, văn bản đó. Bản dịch giấy tờ, văn bản không phải công chứng hoặc chứng thực chữ ký người dịch; người yêu cầu chứng thực phải chịu trách nhiệm về nội dung của bản dịch.

Ngoài ra, cũng cần lưu ý đến giấy tờ tùy thân cấp cho cá nhân. Nếu giấy tờ tùy thân do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp cho cá nhân là: hộ chiếu, thẻ căn cước hoặc các giấy tờ khác như thẻ thường trú, thẻ cư trú, giấy phép lái xe, bằng tốt nghiệp, chứng chỉ và bảng điểm kèm theo bằng tốt nghiệp, chứng chỉ thì không phải hợp pháp hóa lãnh sự khi chứng thực bản sao từ bản chính. Trường hợp yêu cầu chứng thực chữ ký người dịch trên bản dịch các giấy tờ này thì cũng không phải hợp pháp hóa lãnh sự.

Xem thông tin chi tiết tại Thông tư 20/2015/TT-BTP có hiệu lực từ ngày 15/02/2016.

Khánh Chi -

Gởi câu hỏi

84

Văn bản liên quan