Quy định về đối tượng, điều kiện tham dự Hội thao QPAN các cấp

Thông tư 23/2018/TT-BGDĐT đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về Điều lệ Hội thao giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung học phổ thông.

Theo quy định tại Thông tư 23, tùy vào các cấp tổ chức thì đối tượng, điều kiện tham dự Hội thao sẽ khác nhau, cụ thể:

  • Đối tượng tham gia Hội thao cấp trường là học sinh đang học tập tại trường, có sức khỏe để tham gia đủ các môn thi và có kết quả học tập môn GDQPAN đạt loại Khá trở lên.

  • Đối tượng tham gia Hội thao cấp sở là học sinh đang học tập tại các trường Trung học phổ thông trong tỉnh, có sức khỏe để tham gia đủ các môn thi, có kết quả học tập môn GDQPAN đạt loại Giỏi, học sinh đạt thành tích cao trong Hội thao cấp trường.

  • Đối tượng tham gia Hội thao cấp toàn quốc là học sinh đang học tập tại các trường Trung học phổ thông trong cả nước, có sức khỏe để tham gia đủ các môn thi, có kết quả học tập môn GDQPAN đạt loại Giỏi, thí sinh đạt thành tích cao trong Hội thao cấp sở.

Xem thêm nội dung thi tại Thông tư 23/2018/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 13/11/2018.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

305

Văn bản liên quan