Quy định về kiểm tra đê, kè trong vận hành luồng hàng hải

Mới đây, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư 38/2018/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Định mức kinh tế - kỹ thuật ban hành kèm theo Thông tư 76/2014/TT-BGTVT trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải.

Theo định mức Kinh tế - Kỹ thuật ban hành theo Thông tư 38, việc kiểm tra thường xuyên đê, kè trong vận hành luồng hàng hải được quy định như sau:

  • Việc kiểm tra thường xuyên đê, kè được kết hợp với một trong những chuyến kiểm tra tổng quan báo hiệu hàng hải và số lần được thực hiện theo quy định tại Bảng mức 2 của định mức Kinh tế - Kỹ thuật.

  • Việc kiểm tra thường xuyên đê, kè được thực hiện theo nội dung như sau:
    • Sử dụng phương tiện thủy để đưa công nhân di chuyển đến đê, kè cần thực hiện công tác kiểm tra thường xuyên;
    • Tiến hành đi bộ dọc theo tuyến đê, kè, quan sát kiểm tra tình trạng của đê, kè để phát hiện hiện tượng sạt lở, sụt lún và các dấu hiệu nhìn thấy bằng mắt thường có thể ảnh hưởng đến kết cấu của đê, kè, ghi chép vào nhật ký.
  • Nếu có sự cố hoặc dấu hiệu bất thường phải xác định vị trí xuất hiện trên đê, kè, có thể dùng các dụng cụ đơn giản như thước để đo đạc sơ bộ, ghi lại bằng sổ và chụp ảnh để theo dõi quá trình diễn biến của sự cố và báo cáo kịp thời về cơ quan quản lý.

Xem thêm các quy định liên quan tại Thông tư 38/2018/TT-BGTVT có hiệu lực từ ngày 01/8/2018.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

182

Văn bản liên quan