Quy định về phòng và chống các bệnh nhiễm khuẩn, bệnh dịch

Luật bảo vệ sức khỏe nhân dân 1989 được Quốc hội thông qua ngày 30/6/1989. Luật gồm 11 Chương và 55 Điều. Đáng chú ý tại Luật này là quy định về phòng và chống các bệnh nhiễm khuẩn, bệnh dịch.

Cụ thể, theo quy định tại Điều 17 Luật bảo vệ sức khỏe nhân dân 1989, các quy định này bao gồm:

1. Y tế cơ sở phải tổ chức tiêm chủng các loại vắc xin phòng bệnh cho nhân dân.

2. Các tổ chức Nhà nước, tập thể, tư nhân và mọi công dân phải thực hiện các biện pháp phòng, chống các bệnh nhiễm khuẩn, bệnh dịch. Khi phát hiện có bệnh dịch hoặc nghi có bệnh dịch trong đơn vị, địa phương, cơ quan y tế phải báo cáo kịp thời với Uỷ ban nhân dân cùng cấp và cơ quan y tế cấp trên.

3. Uỷ ban nhân dân các cấp phải bảo đảm công tác phòng dịch, chống dịch tại địa phương.

4. Căn cứ vào tính chất nguy hiểm, mức độ lây lan của từng vụ dịch, Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng, Bộ trưởng Bộ y tế, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc trung ương có quyền áp dụng những biện pháp đặc biệt để nhanh chóng dập tắt dịch.

Xem thêm các nội dung liên quan tại: Luật bảo vệ sức khỏe nhân dân 1989 có hiệu lực ngày 11/7/1989. 

Gởi câu hỏi

319

Văn bản liên quan