Quy định về tải trọng và tác động để thiết kế kết cấu cầu treo dân sinh

Mới đây, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư 11/2014/TT-BGTVT hướng dẫn công tác thiết kế, thi công và nghiệm thu cầu treo dân sinh.

Quy định về tải trọng và tác động để thiết kế kết cấu cầu treo dân sinh, Thông tư 11/2014/TT-BGTVT

Quy định về tải trọng và tác động để thiết kế kết cấu cầu treo dân sinh (Ảnh minh họa)

Theo đó, Thông tư 11/2014/TT-BGTVT quy định cụ thể về tải trọng và tác động để thiết kế kết cấu cầu treo dân sinh như sau:

1. Phân loại tải trọng thiết kế và các quy định về tĩnh tải thực hiện theo Tiêu chuẩn 22TCN 272-05.

2. Hoạt tải xe thô sơ và người

  • Đối với cầu treo dân sinh, xét tải trọng đoàn người đi bộ rải đều trên đơn vị diện tích mặt cầu là 3 kN/m2 (300KG/m2), có kiểm toán với 1 tải trọng tập trung đại diện cho xe máy (không xét xung kích) là 5 kN (500KG).

  • Hệ số tải trọng của xe và người lấy bằng 1,75; không xét tác động xung kích của hoạt tải người và phương tiện thô sơ.

  • Tải trọng gió: tải trọng tác dụng tĩnh của gió là tải trọng rải đều và tùy theo vận tốc gió thiết kế của khu vực cầu. Vận tốc gió thiết kế theo quy định của Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 02:2009/BXD với các vùng và địa hình tương ứng với khu vực xây dựng cầu.

  • Tác dụng động học của gió đối với cầu treo dân sinh phải được xét như một bài toán riêng về khí động học cầu dây.

  • Áp lực đất: Áp lực đất chủ động và bị động tuân thủ theo Tiêu chuẩn 22TCN 272-05.

  • Tải trọng tác dụng lên lan can bao gồm tĩnh tải bản thân lan can cộng với lực rải đều dọc cầu: theo phương thẳng đứng là 0,5kN/m; theo phương nằm ngang là 1kN/m.

  • Ảnh hưởng của nhiệt độ tuân thủ theo Tiêu chuẩn 22TCN 272-05.

3. Tổ hợp tải trọng

Tính toán công trình cầu treo dân sinh theo các tổ hợp tải trọng như đã quy định ở bảng 3.4.1-1 của Tiêu chuẩn 22TCN 272-05 nhưng chỉ kiểm toán Trạng thái giới hạn cường độ I, II, III và Trạng thái giới hạn sử dụng.

Chi tiết xem tại Thông tư 11/2014/TT-BGTVT có hiệu lực từ ngày 15/06/2014.

Ty Na

Gởi câu hỏi

42

Văn bản liên quan