Quy định về thanh lý xe ô tô của cơ quan đại diện VN ở nước ngoài

Quy định về thanh lý xe ô tô của cơ quan đại diện VN ở nước ngoài
Thu Hiền

Ngày 31/12/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định 166/2017/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.

 

Theo đó, xe ô tô phục vụ công tác chung của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài được thanh lý theo quy định của nước sở tại.

Trường hợp pháp luật của nước sở tại không quy định thì được thanh lý trong các trường hợp sau:

  • Đã sử dụng trên 10 năm hoặc vận hành trên 200.000 km;
  • Chưa hết hạn sử dụng nhưng bị hư hỏng mà không thể sửa chữa được hoặc việc sửa chữa không hiệu quả (dự toán chi phí sửa chữa lớn hơn 30% so với nguyên giá).

Xe ô tô phục vụ công tác các chức danh quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định 166/2017/NĐ-CP được trang bị thay thế khi đã sử dụng ít nhất 06 năm.

Trường hợp xe ô tô phục vụ công tác các chức danh đủ điều kiện thay thế theo quy định mà vẫn đảm bảo điều kiện hoạt động thì thực hiện xử lý theo quy định của Nghị định 151/2017/NĐ-CP

Gởi câu hỏi

470

Văn bản liên quan