Quy định về tiếp nhận HS hỗ trợ tư vấn cho DN vừa và nhỏ

Nội dung này được quy định chi tiết tại Thông tư 06/2019/TT-BKHĐT hướng dẫn quy chế tổ chức và hoạt động của mạng lưới tư vấn viên, hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua mạng lưới tư vấn viên.

Theo đó, việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ tư vấn được Thông tư 06/2019/TT-BKHĐT quy định như sau:

  • Đơn vị hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa hướng dẫn và tổ chức tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ tư vấn của doanh nghiệp nhỏ và vừa.

  • Doanh nghiệp nhỏ và vừa nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ tư vấn theo hướng dẫn của đơn vị hỗ trợ, đồng thời kê khai về các khoản hỗ trợ tư vấn đã được nhận trong năm đề nghị hỗ trợ. Doanh nghiệp nhỏ và vừa chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực, đầy đủ cơ sở pháp lý của hồ sơ kê khai.

  • Hồ sơ đề nghị hỗ trợ tư vấn thực hiện theo Khoản 2, Điều 13 Nghị định 39/2018/NĐ-CP.

Xem các quy định liên quan tại Thông tư 06/2019/TT-BKHĐT có hiệu lực từ ngày 12/5/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

112

Văn bản liên quan