Quy định về trang phục thanh tra viên thuộc cơ quan thanh tra nhà nước

Thông tư 02/2015/TT-TTCP quy định về trang phục của cán bộ, thanh tra viên, công, viên chức thuộc các cơ quan thanh tra nhà nước do Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành ngày 16/03/2015.

Quy định về trang phục thanh tra viên thuộc cơ quan thanh tra nhà nước, 02/2015/TT-TTCP

Quy định về trang phục thanh tra viên thuộc cơ quan thanh tra nhà nước (Hình minh họa)

Theo Thông tư 02/2015/TT-TTCP quy định trang phục của cán bộ, thanh tra viên, công, viên chức thuộc các cơ quan thanh tra nhà nước bao gồm: quần áo thu đông, áo măng tô, áo sơ mi dài tay, quần xuân hè, áo xuân hè ngắn tay, áo xuân hè dài tay, mũ bảo hiểm, thắt lưng da, giầy da, dép quai hậu, bít tất, cà vạt, quần áo mưa, cặp tài liệu, mũ kêpi, sao mũ, cành tùng, cúc cấp hiệu, cầu vai, cấp hàm.

Theo đó, đối tượng áp dụng quy định về trang phục của cán bộ, thanh tra viên, công, viên chức thuộc các cơ quan thanh tra nhà nước gồm:

- Đối tượng được cấp trang phục là cán bộ, thanh tra viên, công chức, viên chức thuộc các cơ quan thanh tra nhà nước.

- Đối với ngành, lĩnh vực cần có trang phục thanh tra riêng thì Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ quản lý ngành, lĩnh vực thống nhất với Tổng Thanh tra Chính phủ quy định trang phục thanh tra cho thanh tra viên của cơ quan thanh tra thuộc ngành, lĩnh vực đó.

- Trang phục của thanh tra viên Quốc phòng, thanh tra viên Công an thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Công an.

- Đối với các tỉnh phía Nam, do điều kiện thời tiết và trong phạm vi dự toán ngân sách được giao để may sắm trang phục, Thủ trưởng cơ quan thanh tra nhà nước cấp bộ, cấp tỉnh báo cáo Thủ trưởng cùng cấp xem xét, quyết định chuyển đổi trang phục một áo măng tô thành hai áo xuân hè.

Chi tiết xem tại Thông tư 02/2015/TT-TTCP, có hiệu lực từ 04/05/2015

Lê Hải

Gởi câu hỏi

236

Văn bản liên quan