Quy hoạch cảng hàng không, sân bay phải đáp ứng yêu cầu gì?

Chính phủ vừa ký ban hành Nghị định 102/2015/NĐ-CP quy định về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay.

Theo quy định, quy hoạch cảng hàng không, sân bay, bao gồm: Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc; Quy hoạch chi tiết cảng hàng không, sân bay; Quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng cảng hàng không, sân bay.

Hình minh họa (nguồn internet)

Theo đó, quy hoạch cảng hàng không, sân bay phải đáp ứng các yêu cầu liệt kê tại Nghị định 102/2015/NĐ-CP, cụ thể:

- Phù hợp với chiến lược, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực hoặc kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của vùng, địa phương;

- Đáp ứng yêu cầu về bảo đảm quốc phòng, an ninh;

- Đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành hàng không Việt Nam, phù hợp với xu thế phát triển hàng không dân dụng quốc tế;

- Bảo đảm các yếu tố về địa lý, dân số, phát triển vùng, miền; chính sách sử dụng đất nông nghiệp; bảo vệ môi trường bền vững;

- Bảo đảm khai thác an toàn, hiệu quả cảng hàng không, sân bay.

Kinh phí lập quy hoạch cảng hàng không, sân bay được lấy từ nguồn ngân sách nhà nước, nguồn tài trợ của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước và các nguồn vốn hợp pháp khác. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định định mức kinh tế - kỹ thuật đối với việc lập, công bố quy hoạch cảng hàng không, sân bay.

Xem toàn văn quy định tại Nghị định 102/2015/NĐ-CP có hiệu lực từ 12/12/2015.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

82

Văn bản liên quan