Quy trình kết hợp y học cổ truyền với hiện đại tại cơ sở khám bệnh

Đây là nội dung chủ đạo tại Thông tư 50/2010/TT-BYT hướng dẫn việc kết hợp y học cổ truyền với hiện đại trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh, vừa được Bộ Y tế ban hành.

kết hợp y học cổ truyền với hiện đại, Thông tư 50/2010/TT-BYT

Quy trình kết hợp y học cổ truyền với hiện đại tại cơ sở khám bệnh (Ảnh minh họa)

Theo đó, Thông tư 50/2010/TT-BYT quy định về việc kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại tại các cơ sở khám chữa bệnh như sau:

1. Tại các Bệnh viện y học cổ truyền:

Việc kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại tại các Bệnh viện y học cổ truyền phải được thực hiện như sau:

  • Căn cứ vào Danh mục thuốc thiết yếu do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, Giám đốc bệnh viện xây dựng Danh mục thuốc phục vụ cấp cứu và điều trị người bệnh tại bệnh viện.

  • Bệnh viện y học cổ truyền (trừ bệnh viện châm cứu) phải bảo đảm về tổ chức trong việc khám bệnh, điều trị ngoại trú, điều trị nội trú bằng thuốc đông y, thuốc từ dược liệu, bào chế và cung ứng thuốc đông y, thuốc từ dược liệu theo nhu cầu điều trị.

2. Kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại tại Bệnh viện khác:

Việc kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại tại bệnh viện khác được thực hiện như sau:

  • Thành lập khoa, bộ phận y học cổ truyền tại bệnh viện.

  • Giám đốc bệnh viện có trách nhiệm chỉ đạo và phê duyệt việc phối hợp giữa các khoa, bộ phận trong việc kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại, trong đó khoa, bộ phận y học cổ truyền là đầu mối.

  • Sử dụng các phương pháp y học cổ truyền trong khám bệnh, chữa bệnh được quy định tại Điều 4 Thông tư này.

  • Sử dụng phương tiện kỹ thuật của y học hiện đại phù hợp để chẩn đoán bệnh, tổ chức áp dụng, đánh giá kết quả các bài thuốc, phương pháp chữa bệnh của y học cổ truyền.

  • Bảo đảm có đủ dược liệu, thuốc đông y, thuốc từ dược liệu để đáp ứng việc kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong khám bệnh, chữa bệnh.

3. Kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác:

Việc kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác được thực hiện như sau:

  • Đối với cơ sở có bác sỹ đảm nhiệm việc khám bệnh, chữa bệnh: sử dụng các trang thiết bị của y học hiện đại và thuốc để khám bệnh, chữa bệnh.

  • Đối với cơ sở do y sỹ đảm nhiệm việc khám bệnh, chữa bệnh: sử dụng các kết quả xét nghiệm, thăm dò chức năng của y học hiện đại để khám bệnh, chữa bệnh.

Xem thêm chi tiết tại: Thông tư 50/2010/TT-BYT, có hiệu lực từ ngày 15/02/2011.

Nguyên Phú

Gởi câu hỏi

65

Văn bản liên quan