Quy trình kiểm tra trước giết mổ động vật

Quy trình này được quy định tại Thông tư 09/2016/TT-BNNPTNT đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành vào ngày 01/6/2016 quy định về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y.

Theo đó, Thông tư 09 quy định trước khi giết mổ động vật cần tiến hành các bước kiểm tra sau:

- Kiểm tra hồ sơ, sổ sách ghi chép nguồn gốc động vật đưa vào giết mổ của cơ sở giết mổ; Giấy chứng nhận kiểm dịch vận chuyển động vật theo quy định.

- Kiểm tra việc thực hiện các quy định vệ sinh đối với người tham gia giết mổ; trang phục bảo hộ trong lúc làm việc.

- Kiểm tra lâm sàng động vật. Cụ thể:

 • Phải được tiến hành tại khu vực chờ giết mổ, có đủ ánh sáng;
 • Quan sát các biểu hiện lâm sàng của động vật: Trường hợp phát hiện động vật có dấu hiệu mắc bệnh truyền nhiễm, phải cách ly động vật và kiểm tra lại toàn đàn. Mọi trường hợp động vật có dấu hiệu bất thường đều phải được đánh dấu, tách riêng, theo dõi và xử lý theo quy định;
 • Chỉ cho phép giết mổ gia súc đáp ứng yêu cầu đối với động vật đưa vào giết mổ, sạch, được lưu giữ tại khu vực chờ giết mổ để bảo đảm gia súc trở về trạng thái bình thường và đã được kiểm tra lâm sàng trước khi giết mổ;
 • Đối với động vật lưu giữ chưa giết mổ sau 24 giờ, phải tái kiểm tra lâm sàng.

- Tiếp theo là lập sổ theo dõi và ghi chép những thông tin cần thiết trước giết mổ bao gồm:

 • Tên chủ động vật;
 • Nơi xuất phát của động vật;
 • Loại động vật;
 • Số lượng động vật trong cùng một lô;
 • Thời gian nhập;
 • Kết quả kiểm tra trước khi giết mổ (triệu chứng lâm sàng, thân nhiệt của động vật trong trường hợp có biểu hiện bất thường);
 • Số lượng, lý do động vật chưa được giết mổ;
 •  Biện pháp xử lý;
 • Chữ ký của nhân viên thú y.

Đồng thời Thông tư 09 còn quy định cần phải kiểm tra việc thực hiện vệ sinh, khử trùng tiêu độc nhà xưởng, trang thiết bị, dụng cụ ở cơ sở giết mổ trước và sau khi giết mổ, định kỳ theo hướng dẫn của cơ quan quản lý thú y (sau đây gọi là cơ quan thú y).

Xem chi tiết Thông tư 09/2016/TT-BNNPTNT có hiệu lực từ ngày 16/7/2016.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

881

Văn bản liên quan