Quy trình phê duyệt kết quả thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm

Bộ Tài chính mới đây đã ký ban hành Thông tư 125/2018/TT-BTC quy định việc cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm.

Theo Thông tư 125, sau khi tổ chức thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm, việc phê duyệt kết quả thi được thực hiện như sau:

  • Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức thi, cơ sở đào tạo phải báo cáo kết quả chấm thi các kỳ thi được tổ chức dưới hình thức thi viết tại các địa điểm thi về Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm.

  • Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm ra Quyết định phê duyệt kết quả thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức kỳ thi, hoặc trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả thi trên Hệ thống Quản lý thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm (đối với các kỳ thi được tổ chức tại điểm b khoản 2 Điều 5 Thông tư 125).

  • Thí sinh dự thi đạt từ 75% tổng số điểm của bài thi trở lên được coi là thi đỗ kỳ thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm.

Xem quy điịnh về phúc khảo kết quả tại Thông tư 125/2018/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/3/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

235

Văn bản liên quan