Quyền được bảo vệ sức khỏe của công dân

Luật bảo vệ sức khỏe nhân dân 1989 quy định: Bảo vệ sức khoẻ là sự nghiệp của toàn dân, công dân có quyền được bảo vệ sức khoẻ, nghỉ ngơi, giải trí, rèn luyện thân thể; được bảo đảm vệ sinh trong lao động, vệ sinh dinh dưỡng, vệ sinh môi trường sống và được phục vụ về chuyên môn y tế.

 

Như vậy, để bảo đảm quyền được bảo vệ sức khỏe của mình, mọi công dân phải nghiêm chỉnh chấp hành uy định của pháp luật về bảo vệ sức khoẻ nhân dân để giữ gìn sức khoẻ cho mình và cho mọi người, cụ thể:

- Nghiêm cấm các tổ chức Nhà nước, tập thể, tư nhân và mọi công dân có hành vi gây ô nhiễm các nguồn nước dùng trong sinh hoạt của nhân dân;

- Khi sản xuất, bảo quản, vận chuyển, sử dụng phân bón, thuốc trừ sâu, diệt cỏ, diệt chuột, hoá chất kích thích sinh trưởng vật nuôi, cây trồng và các loại hoá chất khác phải bảo đảm tiêu chuẩn vệ sinh, không gây nguy hại đến sức khoẻ con người;

- Nghiêm cấm hành vi để các chất phế thải trong sinh hoạt làm ô nhiễm môi trường sống ở các khu dân cư;

- Các tổ chức Nhà nước, tập thể, tư nhân và mọi công dân phải thực hiện các biện pháp phòng, chống các bệnh nhiễm khuẩn, bệnh dịch. Khi phát hiện có bệnh dịch hoặc nghi có bệnh dịch trong đơn vị, địa phương, cơ quan y tế phải báo cáo kịp thời với UBND cùng cấp và cơ quan y tế cấp trên;

- Người nào đang mắc bệnh truyền nhiễm không được làm những công việc có liên quan trực tiếp đến thực phẩm, các loại nước uống và rượu;

- Không được giết mổ, mua, bán, ăn thịt gia súc, gia cầm bị bệnh truyền nhiễm gây nguy hại cho sức khoẻ con người;

- Nghiêm cấm việc thả rông chó ở thành phố, thị xã và thị trấn; chó nuôi phải được tiêm phòng theo quy định của cơ quan thú y;

- Nghiêm cấm phóng uế, vứt rác và các chất phế thải khác trên đường phố, vườn hoa, công viên và những nơi công cộng khác;

- Cấm hút thuốc trong phòng họp, ở rạp chiếu bóng, rạp hát và những nơi quy định khác.

Xem thêm Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân 1989 có hiệu lực từ ngày 11/7/1989.

Gởi câu hỏi

364

Văn bản liên quan