Sản phẩm hữu cơ không đảm bảo chất lượng thì sẽ bị thu hồi

Mới đây, Chính phủ ban hành Nghị định 109/2018/NĐ-CP quy định về nông nghiệp hữu cơ, theo đó quy định về sản xuất, chứng nhận, ghi nhãn, lô gô, truy xuất nguồn gốc, kinh doanh, kiểm tra nhà nước sản phẩm nông nghiệp hữu cơ và chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ.

Theo Nghị định 109, sản phẩm hữu cơ phải bị thu hồi khi không đảm bảo chất lượng trong những trường hợp cụ thể sau:

  • Ghi nhãn, lô gô không đúng quy định;

  • Hết thời hạn sử dụng mà vẫn bán trên thị trường;

  • Không phù hợp với tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ hoặc quy định, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng;

  • Bị hư hỏng trong quá trình bảo quản, vận chuyển, kinh doanh;

  • Có chất cấm sử dụng hoặc xuất hiện tác nhân gây ô nhiễm vượt mức giới hạn quy định;

  • Sản phẩm nhập khẩu bị cơ quan có thẩm quyền nước xuất khẩu, nước khác hoặc tổ chức quốc tế thông báo có chứa tác nhân gây ô nhiễm gây hại đến sức khoẻ, tính mạng con người.

Nghị định 109/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/10/2018.

-Thanh Lâm-

Gởi câu hỏi

269

Văn bản liên quan