Sản xuất xăng dầu trái quy định sẽ bị phạt tiền lên đến 200 triệu đồng

Sản xuất xăng dầu trái quy định sẽ bị phạt tiền lên đến 200 triệu đồng
Phú Thịnh

Đây là mức phạt được quy định tại Điều 15 Nghị định 67/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí.

Cụ thể:

1. Phạt tiền từ 100 - 160 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

  • Cơ sở sản xuất xăng dầu không theo đúng quy hoạch đã được phê duyệt;
  • Có phòng thử nghiệm nhưng không thuộc sở hữu hoặc không đủ năng lực để kiểm tra, thử nghiệm các chỉ tiêu chất lượng xăng dầu sản xuất theo quy định.

2. Phạt tiền từ 160 - 200 triệu đồng đối với hành vi không có phòng thử nghiệm các chỉ tiêu chất lượng xăng dầu.

Đối với hành vi không có phòng thử nghiệm các chỉ tiêu chất lượng xăng dầu ngoài hình phạt tiền còn bị đình chỉ hoạt động sản xuất xăng dầu từ 01 tháng đến 03 tháng.

Chi tiết xem tại Nghị định 67/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ 10/7/2017.

Gởi câu hỏi

177

Văn bản liên quan