Sắp tới, CSH đường sắt chuyên dùng phải thực hiện BC định kỳ hằng năm

Ngày 13/10/2020, Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư 24/2020/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực đường sắt.

CSH đường sắt chuyên dùng phải thực hiện BC định kỳ hằng năm, Thông tư 24/2020/TT-BGTVT

Sắp tới, CSH đường sắt chuyên dùng phải thực hiện BC định kỳ hằng năm (Ảnh minh họa)

Theo đó Điều 2 Thông tư 24/2020/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 24 Thông tư 24/2018/TT-BGTVT ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về xây dựng biểu đồ chạy tàu và điều hành giao thông vận tải đường sắt quy trách nhiệm của chủ sở hữu đường sắt chuyên dùng cụ thể như sau:

- Thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến việc xây dựng, công bố, điều chỉnh biểu đồ chạy tàu, điều hành giao thông vận tải đường sắt trên đường sắt chuyên dùng quy định tại Thông tư này; chủ sở hữu đường sắt chuyên dùng có nối ray với đường sắt quốc gia có trách nhiệm cung cấp các số liệu liên quan làm cơ sở cho việc xây dựng biểu đồ chạy tàu như: Trọng lượng đoàn tàu, công lệnh sức kéo; thời gian tác nghiệp kỹ thuật, hành khách, hàng hóa ở các ga; nhu cầu vận chuyển và tổ chức chạy tàu của các doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt cho Cục Đường sắt Việt Nam.

- Chỉ đạo, kiểm tra các tổ chức, cá nhân trong phạm vi quản lý thực hiện các quy định liên quan tại Thông tư này.

- Chủ sở hữu đường sắt chuyên dùng có nối ray với đường sắt quốc gia có trách nhiệm phối hợp với doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia trong việc điều chỉnh biểu đồ chạy tàu và chạy thêm tàu quy định tại Khoản 2 Điều 11 của Thông tư 24/2018/TT-BGTVT khi tai nạn, sự cố giao thông đường sắt xảy ra trên đường sắt quốc gia, khi có yêu cầu.

- Gửi báo cáo với những nội dung sau:

  • Tên báo cáo: Báo cáo công tác xây dựng, công bố biểu đồ chạy tàu;

  • Nội dung yêu cầu báo cáo: Báo cáo kết quả thực hiện công tác xây dựng, công bố, điều chỉnh biểu đồ chạy tàu; các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện; kế hoạch, biện pháp thực hiện trong năm tới;

  • Đối tượng thực hiện báo cáo: Chủ sở hữu đường sắt chuyên dùng;

  • Cơ quan nhận báo cáo: Cục Đường sắt Việt Nam;

  • Phương thức gửi, nhận báo cáo: Báo cáo định kỳ được thể hiện dưới hình thức văn bản giấy hoặc văn bản điện tử, được gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc qua hệ thống thư điện tử hoặc các phương thức khác theo quy định của pháp luật;

  • Thời hạn gửi báo cáo: Ngày 15 tháng 12 hằng năm;

  • Tần suất thực hiện báo cáo: Báo cáo định kỳ hằng năm;

  • Thời gian chốt số liệu báo cáo: Từ ngày 15 tháng 12 năm trước đến ngày 14 tháng 12 năm báo cáo;

  • Đề cương báo cáo: Theo Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư 24/2018/TT-BGTVT.

Chi tiết xem thêm quy định tại Thông tư 24/2020/TT-BGTVT, có hiệu lực từ 01/12/2020.

Lê Vy

Gởi câu hỏi

54

Văn bản liên quan