Sắp tới, hàng loạt giáo viên đã có hợp đồng được đặc cách vào biên chế

Đây là nội dung đáng chú ý được đề cập tại Công văn 5378/BNV-CCVC năm 2019 về việc tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng BHXH từ 2015 trở về trước.

Theo đó, Bộ Chính trị và Chính phủ đã đồng ý chủ trương cho phép các địa phương thực hiện xét đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước.

Sắp tới, hàng loạt giáo viên đã có hợp đồng được đặc cách vào biên chế

Hình minh họa (Nguồn internet)

Cụ thể, các giáo viên được xem xét đặc cách phải có đủ các điều kiện sau:

- Giáo viên đang làm hợp đồng lao động theo vị trí việc làm giảng dạy tại cơ sở giáo dục công lập.

- Đã có thời gian ký hợp đồng lao động có đóng BHXH bắt buộc theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội làm các công việc giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn trước ngày 31/12/2015.

- Trong chỉ tiêu biên chế, có năng lực, trình độ phù hợp với yêu cầu của vị trí cần tuyển dụng.       

Công văn cũng nêu rõ Chủ tịch UBND ở địa phương có trách nhiệm chỉ đạo rà soát, tổng hợp danh sách giáo viên đủ điều kiện và căn cứ số lượng biên chế giáo viên chưa sử dụng để quyết định việc tuyển dụng đặc cách đối với nhóm đối tượng đã nêu trên.

Nội dung chi tiết xem thêm tại Công văn 5378/BNV-CCVC được ban hành ngày 05/11/2019.

Duy Thịnh

Gởi câu hỏi

5,857

Văn bản liên quan