SD kết cấu mặt đường bê tông xi măng công trình GT theo tiêu chuẩn nào?

Đây là quy định đáng chú ý tại Thông tư 12/2013/TT-BGTVT do Bộ Giao thông vận tải ban hành quy định về sử dụng kết cấu mặt đường bê tông xi măng trong đầu tư xây dựng công trình giao thông.

Theo như Điều 5 Thông tư 12/2013/TT-BGTVT quy định thì việc áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật trong dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông có sử dụng kết cấu mặt đường bê tông xi măng thực hiện theo quy định tại Điều 5 của Nghị định 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

su dung ket cau mat duong be tong xi mang cong trinh giao thong, Thong tu 12/2013/TT-BGTVT

Hình minh họa (nguồn internet)

Các tiêu chuẩn, quy định kỹ thuật chính bao gồm:

  • Tiêu chuẩn thiết kế mặt đường bê tông xi măng: Áp dụng Quyết định 3230/QĐ-BGTVT ngày 14/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy định tạm thời về thiết kế mặt đường bê tông xi măng thông thường có khe nối trong xây dựng công trình giao thông;

  • Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu mặt đường bê tông xi măng: Áp dụng Quyết định 1951/QĐ-BGTVT ngày 17/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy định tạm thời về kỹ thuật thì công và nghiệm thu mặt đường bê tông xi măng trong xây dựng công trình giao thông;

  • Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu lớp móng cấp phối đá dăm và cấp phối thiên nhiên gia cố xi măng: Áp dụng tiêu chuẩn TCVN 8858:2011 do Bộ Khoa học và Công nghệ công bố năm 2011

Lưu ý là đối với công trình giao thông đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án không sử dụng kết cấu mặt đường bê tông xi măng trước ngày Thông tư 12/2013/TT-BGTVT có hiệu lực, chủ đầu tư hoặc nhà đầu tư có thể xem xét, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt thay đổi thiết kế theo các quy định tại Điều 4 và Điều 5 của Thông tư này để sử dụng kết cấu mặt đường bê tông xi măng nếu xét thấy có đủ điều kiện áp dụng phù hợp và nâng cao hiệu quả kinh tế-kỹ thuật của dự án.

Xem thêm quy định khác tại Thông tư 12/2013/TT-BGTVT có hiệu lực từ 15/7/2013.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

355

Văn bản liên quan