Số ngày nghỉ hằng năm của thuyền viên được tính như thế nào?

Thuyền viên là người được tuyển dụng hoặc thuê làm việc trên tàu biển đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn và đảm nhiệm chức danh theo quy định của pháp luật.

Số ngày nghỉ hằng năm của thuyền viên được tính như thế nào, 121/2014/NĐ-CP

Số ngày nghỉ hằng năm của thuyền viên được tính như thế nào (Hình minh họa)

Theo đó, Nghị định 121/2014/NĐ-CP quy định về  việc nghỉ hằng năm, nghi lễ, tết đối với thuyền viên như sau:

- Thuyền viên làm việc trên tàu biển được nghỉ hằng năm, nghỉ lễ, tết và hưởng nguyên lương.

- Số ngày nghỉ hằng năm được tính tối thiểu 2,5 ngày cho mỗi tháng làm việc. Ngày nghỉ lễ, tết, nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương theo quy định của pháp luật không tính vào số ngày nghỉ hằng năm.

- Cấm mọi thỏa thuận để thuyền viên không nghỉ hằng năm.

Bên cạnh đó, Nghị định cũng quy định chủ tàu có trách nhiệm cung cấp miễn phí thực phẩm và nước uống bảo đảm về số lượng, giá trị dinh dưỡng, chất lượng, đa dạng về chủng loại và bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm cho thuyền viên trên tàu biển; phù hợp về tôn giáo, tín ngưỡng và văn hóa của thuyền viên.

Ngoài ra, Thuyền trưởng hoặc người được thuyền trưởng chỉ định phải thường xuyên thực hiện kiểm tra và lập hồ sơ về các nội dung sau đây:

- Việc cung cấp thực phẩm và nước uống;

- Tất cả kho, két và thiết bị được sử dụng để bảo quản, dự trữ thực phẩm và nước uống;

- Nhà bếp và thiết bị khác để chuẩn bị và phục vụ bữa ăn.

Chủ tàu có trách nhiệm bố trí bếp trưởng và cấp dưỡng phục vụ thuyền viên trên tàu biển. Trường hợp trên tàu bố trí dưới 10 thuyền viên thì không bắt buộc có bếp trưởng nhưng phải bố trí cấp dưỡng.

Chi tiết xem tại Nghị định 121/2014/NĐ-CP, có hiệu lực từ 01/03/2015

Lê Hải

Gởi câu hỏi

61

Văn bản liên quan