Sử dụng ô khi đi xe đạp có bị phạt?

Vừa chạy xe đạp vừa che dù có bị xem là phạm luật không? Có bị phạt tiền không? (Email: trangle***@***.com)

Thư ký luật xin trả lời câu hỏi của bạn như sau:

  • Người điều khiển xe đạp, xe đạp máy sử dụng ô, điện thoại di động;
  • Người ngồi trên xe đạp, xe đạp máy sử dụng ô

Thì bị cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 50.000 - 60.000 đồng. Theo quy định tại Điểm h Khoản 1 Điều 8 Nghị định 171/2013/NĐ-CP, Điểm h Khoản 1 Điều 8 Nghị định 46/2016/NĐ-CP.

Như vậy quy định mới giữ nguyên mức phạt so với quy định trước đây.

3,808

Gởi câu hỏi