Sửa đổi, bổ sung hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại kế toán trưởng, phụ trách kế toán

Thông tư 04/2018/TT-BNV đã được Bộ Nội vụ ban hành ngày 27/3/2018 hướng dẫn về thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm công việc của kế toán trưởng, phụ trách kế toán của các đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước.

Theo đó, hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại kế toán trưởng, phụ trách kế toán, bố trí phụ trách kế toán đã được sửa đổi, bổ sung bao gồm:

1. Hồ sơ bổ nhiệm:

  • Sơ yếu lý lịch;

  • Bản sao văn bằng hoặc chứng chỉ chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán theo yêu cầu của vị trí bổ nhiệm;

  • Bản sao chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng;

  • Xác nhận của các đơn vị kế toán nơi người được lập hồ sơ bổ nhiệm kế toán trưởng, phụ trách kế toán đã công tác về thời gian thực tế làm kế toán trưởng hoặc thời gian thực tế làm kế toán đối với trường hợp bổ nhiệm kế toán trưởng; xác nhận theo mẫu số 02/GXN đối với trường hợp bổ nhiệm, bố trí phụ trách kế toán;

  • Văn bản đề nghị bổ nhiệm kế toán trưởng, phụ trách kế toán do người đứng đầu đơn vị kế toán ký và đóng dấu của đơn vị (trừ trường hợp quy định tại điểm d Khoản 2 và Khoản 3 Điều 5; Khoản 1 và Khoản 3 Điều 6 của Thông tư 04).

2. Hồ sơ bổ nhiệm lại:

  • Sơ yếu lý lịch;

  • Bản tự nhận xét, đánh giá kết quả công tác trong thời hạn giữ chức danh kế toán trưởng, phụ trách kế toán;

  • Nhận xét của người đứng đầu đơn vị kế toán;

  • Bản sao các văn bằng, chứng chỉ bổ sung (nếu có);

  • Văn bản đề nghị bổ nhiệm lại kế toán trưởng, phụ trách kế toán do người đứng đầu đơn vị kế toán ký và đóng dấu của đơn vị (trừ trường hợp quy định tại điểm d Khoản 2 và Khoản 3 Điều 5; Khoản 1 Điều 6 của Thông tư 04).

Thông tư 04/2018/TT-BNV có hiệu lực từ ngày 15/5/2018, thay thế Thông tư liên tịch 163/2013/TTLT-BTC-BNV.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

238

Văn bản liên quan