Sửa đổi cách xác định lưu lượng đào tạo mỗi hạng giấy phép lái xe ô tô

Mới đây, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải vừa ký ban hành Thông tư 38/2019/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 12/2017/TT-BGTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 Nghị định 65/2016/NĐ-CP  thì lưu lượng đào tạo lái xe ô tô được hiểu là số lượng học viên lớn nhất mà cơ sở được phép đào tạo tại một thời điểm, được xác định bằng tổng số học viên đào tạo các hạng giấy phép lái xe, bao gồm cả học viên học lý thuyết và thực hành tại thời điểm xác định lưu lượng đào tạo.

luu luong dao tao moi hang lai xe o to, Thong tu 38/2019/TT-BGTVT

Hình minh họa (nguồn internet)

Theo đó, các cơ sở đào tạo lái xe phải tuân thủ quy định về lưu lượng đào tạo. Cách xác định lưu lượng đào tạo mỗi hạng giấy phép lái xe ô tô được thực hiện theo hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư 38/2019/TT-BGTVT sửa đổi bổ sung Khoản 3 Điều 4 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT như sau:

  • Lưu lượng đào tạo được xác định trên cơ sở số phòng học, sân tập lái quy định tại Nghị định 65/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe và Nghị định138/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 65/2016/NĐ-CP

  • Cơ sở đào tạo phải đảm bảo số lượng học viên học thực hành đối với mỗi hạng giấy phép lái xe không được vượt quá khả năng đáp ứng số xe tập lái của cơ sở đào tạo.

Cùng với đó, Thông tư 12/2017/TT-BGTVT cũng quy định cơ sở đào tạo lái xe các hạng A1, A2, A3, A4 phải thông báo phương án hoạt động đào tạo với Sở Giao thông vận tải địa phương, nơi tổ chức đào tạo để thực hiện việc giám sát, quản lý.

Xem thêm quy định khác tại Thông tư 38/2019/TT-BGTVT có hiệu lực từ 01/12/2019.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

969

Văn bản liên quan