Sửa đổi cấu trúc Biểu giá chi phí tránh được áp dụng từ 01/01/2020

Mới đây, Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư 29/2019/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 32/2014/TT-BCT ngày 09/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự xây dựng, áp dụng biểu giá chi phí tránh được và ban hành Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các nhà máy thủy điện nhỏ và bãi bỏ Thông tư 06/2016/TT-BCT ngày 14/6/2019.

sua doi cau truc bieu gia chi phi tranh duoc áp dung tu 01/01/2020, Thong tu 29/2019/TT-BCT

Hình minh họa (nguồn internet)

Hiện nay, Biểu giá chi phí tránh được là biểu giá được tính toán căn cứ vào các chi phí tránh được của hệ thống điện quốc gia khi có 01 (một) kWh công suất phát từ nhà máy thủy điện nhỏ được phát lên lưới điện phân phối. Theo đó, cấu trúc Biểu giá chi phí tránh được được quy định tại Điều 3 Thông tư 32/2014/TT-BCT và sửa đổi tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư 29/2019/TT-BCT, cụ thể:

Biểu giá chi phí tránh được (chưa bao gồm thuế tài nguyên nước, tiền dịch vụ môi trường rừng, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước và thuế giá trị gia tăng) được tính theo thời gian sử dụng trong ngày và các mùa trong năm bao gồm bảy thành phần như sau:

  • Giờ cao điểm mùa khô;

  • Giờ bình thường mùa khô;

  • Giờ thấp điểm mùa khô;

  • Giờ cao điểm mùa mưa;

  • Giờ bình thường mùa mưa;

  • Giờ thấp điểm mùa mưa;

  • Điện năng dư.

Như vậy, tại Thông tư mới này quy định Biểu giá chi phí tránh được chưa bao gồm thêm cả tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.

Các chi phí tương ứng với 07 ( bảy) thành phần biểu giá bao gồm:

- Chi phí điện năng phát điện tránh được;

- Chi phí tổn thất truyền tải tránh được;

- Chi phí công suất phát điện tránh được (chỉ áp dụng trong thời gian cao điểm của mùa khô).

Bên cạnh đó, thời gian sử dụng điện trong ngày áp dụng cho Biểu giá chi phí tránh được phải phù hợp với quy định trong biểu giá bán lẻ điện hiện hành. Đối với các khu vực có quá tải đường dây truyền tải điện, các nhà máy thủy điện trên cùng bậc thang, các nhà máy thủy điện cung cấp nước cho hạ du theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bên mua và Bên bán thỏa thuận thời gian áp dụng giá giờ cao điểm theo nguyên tắc đảm bảo đủ số giờ cao điểm theo quy định. (Thông tư này bỏ đi trường hợp áp dụng với các khu vực nối lưới điện với nước ngoài)

Xem thêm quy định khác tại Thông tư 29/2019/TT-BCT có hiệu lực từ 01/01/2020.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

2,078

Văn bản liên quan