Sửa đổi điều kiện đầu tư kinh doanh cơ sở sơ chế, chế biến thực phẩm

Nghị định 123/2018/NĐ-CP được ban hành ngày 17/9/2018. Nghị định này sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 66/2016/NĐ-CP. Điển hình là nội đung sửa đổi về điều kiện đầu tư kinh doanh cơ sở sơ chế, chế biến thực phẩm.

Cụ thể, theo Khoản 8 Điều 1 Nghị định 123/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 21 Nghị định 66/2016/NĐ-CP, các điều kiện đầu tư kinh doanh cơ sở sơ chế, chế biến thực phẩm được quy định như sau:

- Cơ sở có khoảng cách an toàn với khu xử lý chất thải.

- Về nhà xưởng sơ chế, chế biến:

  • Dây chuyền sản xuất phải bố trí theo nguyên tắc một chiều từ nguyên liệu đầu vào cho đến sản phẩm cuối cùng; phân luồng riêng đối với sản phẩm, phụ gia, vật liệu bao gói, phế thải;
  • Nền, trần, tường, cửa làm bằng vật liệu không thấm nước, chống chịu ăn mòn của các chất tẩy rửa, khử trùng. Cửa ra vào, cửa sổ kín, ngăn chặn được động vật, côn trùng, vi sinh vật gây hại xâm nhập;
  • Có hệ thống cung cấp nước sử dụng cho sơ chế, chế biến thực phẩm đáp ứng các quy định kỹ thuật tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2009/BYT về chất lượng nước ăn uống; nước để vệ sinh nhà xưởng, trang thiết bị, dụng cụ đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tại QCVN 02:2009/BYT về chất lượng nước sinh hoạt;
  • Có hệ thống thoát nước thải chảy từ khu vực yêu cầu vệ sinh cao sang khu vực yêu cầu vệ sinh thấp hơn.

- Về thiết bị, dụng cụ:

  • Có trang thiết bị làm vệ sinh cá nhân cho công nhân sản xuất;
  • Có thiết bị, dụng cụ chế biến thực phẩm đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 12-1:2011/BYT về an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ bằng nhựa tổng hợp tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 12-2:2011/BYT về vệ sinh an toàn đối với bao bì, dụng cụ bằng cao su tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 12-3:2011/BYT về vệ sinh an toàn đối với bao bì, dụng cụ bằng kim loại tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.

Xem thêm các nội dung sửa đổi, bổ sung tại: Nghị định 123/2018/NĐ-CP có hiệu lực ngày 17/09/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 66/2016/NĐ-CP. 

 

Gởi câu hỏi

532

Văn bản liên quan