Sửa đổi hồ sơ đề nghị giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện

Vừa qua, Thông tư 31/2018/TT-BCT đã được Bộ Công thương ban hành sửa đổi, bổ sung Thông tư 27/2013/TT-BCT về giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện.

Theo quy định mới, hồ sơ đề nghị giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện được sửa đổi như sau:

  • Văn bản đề nghị giải quyết tranh chấp;

  • Biên bản làm việc hoặc tài liệu khác chứng minh tranh chấp không tự giải quyết được;

  • Bản sao Hợp đồng mua bán điện;

  • Bản sao Giấy phép hoạt động điện lực;

  • Các tài liệu chứng minh cho yêu cầu giải quyết tranh chấp là có căn cứ và hợp pháp;

  • Các tài liệu, chứng cứ liên quan đến vụ việc.

Bên cạnh đó, Thông tư 31 cũng sửa đổi trách nhiệm của Cục Điều tiết điện lực, Sở Công Thương, cụ thể:

1. Cục Điều tiết điện lực có trách nhiệm:

  • Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về công tác kiểm tra hoạt động điện lực, sử dụng điện, bảo vệ an toàn công trình điện lực và lưới điện của Sở Công Thương, Phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và các đơn vị điện lực;
  • Kiểm tra, giám sát việc cấp thẻ và thu hồi thẻ Kiểm tra viên điện lực của Sở Công Thương.

2. Sở Công Thương có trách nhiệm tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về công tác kiểm tra hoạt động điện lực, sử dụng điện, bảo vệ an toàn công trình điện lực và lưới điện của Phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và các đơn vị điện lực trong địa bàn tỉnh.

Xem chi tiết tại Thông tư 31/2018/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 20/11/2018.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

191

Văn bản liên quan