Sửa đổi thẩm quyền kiểm tra hoạt động điện lực, sử dụng điện

Ngày 05/10/2018, Bộ Công thương đã ban hành Thông tư 31/2018/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 27/2013/TT-BCT quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện.

Theo đó, thẩm quyền kiểm tra hoạt động điện lực, sử dụng điện đã được Thông tư 31 sửa đổi như sau:

  • Kiểm tra viên điện lực Bộ Công Thương, Kiểm tra viên điện lực Sở Công Thương, Kiểm tra viên điện lực của phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có quyền kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động điện lực, sử dụng điện, bảo vệ an toàn công trình điện lực và lưới điện.

  • Kiểm tra viên điện lực của đơn vị bán buôn điện, đơn vị bán lẻ điện có quyền kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về sử dụng điện.

  • Kiểm tra viên điện lực của đơn vị truyền tải điện, đơn vị phân phối điện có quyền kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ an toàn công trình điện lực và lưới điện.

Xem thêm quy định mới về nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm tra viên tại Thông tư 31/2018/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 20/11/2018.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

181

Văn bản liên quan