Sửa đổi thành phần Ban Chỉ đạo thi THPT quốc gia do Bộ GDĐT thành lập

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ký ban hành Thông tư 03/2019/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 04/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo đó, theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư 04/2017/TT-BGDĐT và Khoản 3 Điều 1 Thông tư 03/2019/TT-BGDĐT thì Bộ trưởng Bộ GDĐT thành lập Ban Chỉ đạo thi THPT quốc gia (gọi tắt là Ban Chỉ đạo thi quốc gia) gồm các thành phần sau đây:

Ban chi dao thi THPT quoc gia, Thong tu 03/2019/TT-BGDĐT

Hình minh họa (nguồn internet)

  • Trưởng ban: Lãnh đạo Bộ GDĐT;

  • Phó Trưởng ban: Thứ trưởng Bộ GDĐT; lãnh đạo Cục Khảo thi và Kiểm định chất lượng giáo dục” bằng cụm từ “Cục Quản lý chất lượng, Vụ Giáo dục Đại học, Vụ Giáo dục Trung học, Vụ Giáo dục thường xuyên; trong đó, Phó Trưởng ban thường trực là Thứ trưởng Bộ GDĐT;

  • Ủy viên: Lãnh đạo các vụ, cục có liên quan thuộc Bộ GDĐT; một số lãnh đạo đại học, học viện, trường đại học; một số lãnh đạo trường cao đẳng có nhóm ngành đào tạo giáo viên; lãnh đạo Cục An ninh Chính trị nội bộ và lãnh đạo một số đơn vị chức năng có liên quan thuộc Bộ Công an;

  • Thư ký: Cán bộ, công chức các đơn vị có liên quan thuộc Bộ GDĐT và Bộ Công an.

Như vậy, Thông tư này bổ sung thêm ủy viên vào Ban Chỉ đạo thi THPT quốc gia, đơn cử như một số lãnh đạo đại học, học viện, trường đại học; một số lãnh đạo trường cao đẳng có nhóm ngành đào tạo giáo viên; lãnh đạo Cục An ninh Chính trị nội bộ và lãnh đạo một số đơn vị chức năng có liên quan thuộc Bộ Công an. Thư ký được bổ sung thêm Bộ Công an.

Cùng với đó, Thông tư 03/2019/TT-BGDĐT cũng bổ sung quy định về thành phần Ban Thư ký Hội đồng thi THPT quốc gia:

Hiện tại, Ban Thư ký Hội đồng thi THPT quốc gia gồm:

- Trưởng ban: do Uỷ viên thường trực Hội đồng thi kiêm nhiệm;

- Phó Trưởng ban: Lãnh đạo phòng, ban thuộc sở GDĐT và lãnh đạo trường phổ thông;

- Các uỷ viên: Cán bộ phòng, ban, cán bộ công nghệ thông tin thuộc sở GDĐT, lãnh đạo và giáo viên trường phổ thông.

Thông tư này bổ sung thêm quy định những người tham gia Ban Thư ký Hội đồng thi không được tham gia Ban Làm phách, Ban Chấm thi tự luận, Ban Chấm phúc khảo bài thi tự luận.

Xem thêm quy định liên quan tại Thông tư 03/2019/TT-BGDĐT có hiệu lực từ 03/5/2019.

Thu Ba

 

Gởi câu hỏi

36

Văn bản liên quan