Tách xã Phong Thạnh Nam huyện Phước Long tỉnh Bạc Liêu thành 02 xã mới

Theo Nghị định 166/2003/NĐ-CP của Chính phủ, xã Phong Thạnh Tây A và xã Phong Thạnh Tây B thuộc huyện Phước Long, Bạc Liêu được thành lập từ việc chia tách xã Phong Thạnh Nam.

Cụ thể, chia xã Phong Thạnh Nam thuộc huyện Phước Long thành xã Phong Thạnh Tây A và xã Phong Thạnh Tây B. Trong đó:

Xã Phong Thạnh Tây A có 5.664 ha diện tích tự nhiên và 9.436 nhân khẩu với địa giới hành chính được quy định như sau:

  • Đông giáp xã Vĩnh Phú Tây và huyện Giá Rai;

  • Tây giáp tỉnh Cà Mau;

  • Nam giáp xã Phong Thạnh Tây B;

  • Bắc giáp xã Phước Long và huyện Hồng Dân.

Xã Phong Thạnh Tây B có 5.907 ha diện tích tự nhiên và 9.192 nhân khẩu với địa giới hành chính như sau:

  • Đông giáp huyện Giá Rai;

  • Tây giáp tỉnh Cà Mau;

  • Nam giáp huyện Giá Rai;

  • Bắc giáp xã Phong Thạnh Tây A.

Xem thêm Nghị định 166/2003/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 12/01/2004.

- Thủy Phú - 

Gởi câu hỏi

456

Văn bản liên quan