Tài liệu, vật chứa bí mật Nhà nước được phép mang ra khỏi nơi lưu trữ

So với quy định tại Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước 2000, Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước 2018 đã có nhiều quy định mới trong đó có việc cho phép mang tài liệu bí mật ra khỏi nơi lưu trữ.

Cụ thể, tại Khoản 1 Điều 14 Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước 2018 có quy định như sau:

Điều 14. Mang tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước ra khỏi nơi lưu giữ

1. Việc mang tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước ra khỏi nơi lưu giữ để phục vụ công tác ở trong nước phải được người đứng đầu hoặc cấp phó được ủy quyền của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý bí mật nhà nước cho phép.

Trước đây, Pháp lệnh bảo vệ bí mật Nhà nước 2000 chưa có quy định nào cho trường hợp mang tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước ra khỏi nơi lưu trữ. Mãi đến khi Chính phủ ban hành Nghị định 33/2002/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Pháp lệnh bảo vệ bí mật Nhà nước thì mới có điều khoản quy định, nhưng là đối với trường hợp mang tài liệu ra nước ngoài.

Quy định tại Điều 20 Nghị định 33/2002/NĐ-CP: “Công dân Việt Nam mang tài liệu, vật thuộc phạm vi bí mật nhà nước ra nước ngoài phục vụ công tác, nghiên cứu khoa học phải xin phép và được sự đồng ý của người đứng đầu hoặc người được ủy quyền của cơ quan, tổ chức ở Trung ương và địa phương. Trong thời gian ở nước ngoài phải có biện pháp quản lý, bảo vệ bí mật tài liệu, vật mang theo. Nếu cung cấp cho tổ chức, cá nhân nước ngoài phải thực hiện theo quy định tại Điều 19 Nghị định này”.

bí mật nhà nước được phép mang ra khỏi nơi lưu trữ

Hình minh họa (Nguồn internet)

Trong quá trình mang tài liệu, vật chứa Bí mật nhà nước ra khỏi nơi lưu trữ phải có các biện pháp để bảo quản cũng như đảm bảo an toàn cho tài liệu, vật chứa. Trong trường hợp phát hiện Bí mật nhà nước bị lộ thì phải báo cáo ngay với người đứng đầu cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý. Hoặc báo cho Trưởng đoàn công tác để có biện pháp xử lý, khắc phục hậu quả.

Đây là một bước tiến mới trong việc hoàn thiện cơ sở pháp lý về Bí mật Nhà nước, nhờ có những quy định mới này mà các cơ quan, tổ chức không còn gặp nhiều trở ngại trong quá trình quản lý, giao nhận Bí mật Nhà nước.

Xem nội dung chi tiết tại Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước 2018 có hiệu lực từ 01/7/2020.

Toàn Trung

Gởi câu hỏi

339

Văn bản liên quan