Tài xế lái xe khách nên biết!

Theo quy định thì tài xế xe ô tô, xe chở khách sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính trên mỗi người vượt quá nếu như có hành vi chở quá số người quy định.

Tại Điều 6 Thông tư 45/2014/TT-BCA số người quy định được phép chở của phương tiện được hiểu là số chỗ ngồi ghi trong giấy đăng ký xe, giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Tuy nhiên trong trường hợp dưới đây số người chở vượt quá quy định được phép chở đối với từng loại xe nhưng không bị xử phạt:

  • Xe đến 9 chỗ ngồi: chở quá 01 người;
  • Xe từ 10 chỗ ngồi đến xe 15 chỗ ngồi: chở quá 02 người;
  • Xe từ 16 chỗ ngồi đến xe 30 chỗ ngồi: chở quá 03 người;
  • Xe trên 30 chỗ ngồi: chở quá 04 người.

Cách tính số người chở vượt quá quy định để xử phạt (ký hiệu là X) như sau:

X = Tổng số người trên xe khi kiểm soát - (số chỗ ngồi ghi trong giấy đăng ký xe + số người chở vượt quá quy định được phép chở đối với từng loại xe nhưng không bị xử phạt).

Ví dụ: Khi kiểm soát, phát hiện xe ô tô chở người loại xe 45 chỗ ngồi (ghi trong giấy đăng ký xe), nhưng thực tế trên xe chở 50 người. Đây là loại xe chở người trên 30 chỗ ngồi; trường hợp này, cách tính số người chở vượt quá quy định để xử phạt như sau:

X = 50 người - (45 người + 04 người) = 01 người chở vượt quá quy định bị xử phạt.

Đối với tài xế lái xe có hành vi vi phạm thì sẽ bị xử lý theo quy định tại Điều 23 Nghị định 171/2013/NĐ-CP: Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 1.000.000 đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 01 đến 04 tháng.

Tuy nhiên theo Nghị định 46/2016/NĐ- CP mức phạt cho hành vi vi phạm có sự gia tăng. Cụ thể:

Hành vi vi phạm

Hình thức xử lý

Nghị định 171/2013/NĐ-CP

Nghị định số 46/2016/NĐ-CP

Chở vượt quá số người quy định được phép chở của phương tiện đối với người điều khiển xe ô tô chở hành khách, ô tô chở người (trừ xe buýt): Chở quá từ 02 người trở lên trên xe đến 9 chỗ, chở quá từ 03 người trở lên trên xe 10 chỗ đến xe 15 chỗ, chở quá từ 04 người trở lên trên xe 16 chỗ đến xe 30 chỗ, chở quá từ 05 người trở lên trên xe trên 30 chỗ

xe chạy tuyến có cự ly nhỏ hơn 300 km

- Phạt tiền: 3 trăm - 5 trăm nghìn đồng/ người

- Tước GPLX 01 tháng (vượt trên 50% đến 100% số người được phép chở )

- Tước GPLX 04 tháng (vượt trên 100% số người được phép chở )

- Phạt tiền: 4 trăm - 6trăm nghìn đồng/ người

- Tước GPLX 01- 03 tháng (vượt trên 50% đến 100% số người được phép chở )

- Tước GPLX 03-05 tháng (vượt trên 100% số người  được phép chở)

Xe chạy tuyến có cự ly lớn hơn 300 km

- Phạt tiền từ 8 trăm - 1 triệu đồng/ người

- Tước GPLX 01 tháng (vượt trên 50% đến 100% số người quy định được phép chở)

 - Tước GPLX 04 tháng (vượt trên 100% số người được phép chở )

- Phạt tiền từ 1 triệu - 2 triệu đồng/ người

- Tước GPLX 01-03 tháng (vượt trên 50% đến 100% số người được phép chở)

- Tước GPLX 03-05 tháng (vượt trên 100% số người được phép chở)

 

Từ 01/8/ 2016 Nghị định 46/2016/NĐ- CP có hiệu lực áp dụng và thay thế cho Nghị định 171/2013/NĐ-CP và Nghị định 107/2014/NĐ-CP.

Nguồn: Báo Đất Việt

11,805

Gởi câu hỏi