Tăng cường hợp tác quốc tế trong bối cảnh nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi Covid-19

Đây là nội dung quan trọng được nêu ra tại Nghị quyết 129/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2020 do Chính phủ ban hành ngày 11/9/2020.

hợp tác quốc tế trong bối cảnh nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi Covid-19, Nghị quyết 129/NQ-CP

Tăng cường hợp tác quốc tế trong bối cảnh nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi Covid-19 (Ảnh minh họa)

Theo đó, tại Nghị quyết 129/NQ-CP Chính phủ đã nhấn mạnh đã, đang và sẽ tăng cường hợp tác quốc tế trong bối cảnh nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi Covid-19.

Cụ thể, những kết quả đạt được như sau:

  • Hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế tiếp tục được đẩy mạnh;

  • Trong bối cảnh dịch bệnh đã thực hiện tốt vai trò Chủ tịch ASEAN, ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và Chủ tịch AIPA 41;

  • Tiếp tục tăng cường phối hợp, hỗ trợ các nước trong phòng chống dịch Covid-19.

Đồng thời tiếp tục thực hiện và phát huy hiệu quả việc hợp tác quốc tế để thúc đẩy nền kinh tế như sau:

Về kinh tế:

- Thu hút mạnh mẽ các nguồn vốn đầu tư xã hội, đầu tư tư nhân, đặc biệt là dòng vốn đầu tư nước ngoài đang dịch chuyển.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ động, tích cực tham mưu, đề xuất với Tổ công tác thúc đẩy hợp tác đầu tư với nước ngoài các giải pháp mạnh mẽ để xúc tiến đầu tư, tranh thủ cơ hội thu hút có sàng lọc dòng dịch chuyển chuỗi cung ứng và vốn đầu tư nước ngoài.

- Bộ Công Thương cùng các Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, các bộ, cơ quan liên quan và các địa phương xây dựng chương trình hành động, kế hoạch xúc tiến thương mại, đẩy mạnh xuất khẩu vào các thị trường tiềm năng.

Về ngoại giao: Bộ Ngoại giao tổ chức tốt các hoạt động đối ngoại cấp cao phù hợp với diễn biến tình hình dịch Covid-19, nhất là Hội nghị cấp cao ASEAN 37 và các hội nghị, diễn đàn cấp cao liên quan. Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác bảo hộ công dân ở nước ngoài trong bối cảnh dịch Covid-19.

Xem chi tiết tại Nghị quyết 129/NQ-CP, có hiệu lực từ ngày 11/9/2020.

Thùy Trâm

Gởi câu hỏi

28

Văn bản liên quan