Tăng mức phạt đối với hành vi vi phạm quy định về nồng độ cồn

Từ ngày 01/8/2016 sẽ áp dụng mức phạt mới theo Nghị định 46/2016/NĐ-CP đối người tham gia giao thông khi điều khiển phương tiện xe ô tô, mô tô, xe gắn máy và xe máy chuyên dùng vi phạm quy định về nồng độ cồn như sau:

Đối tượng

Mức độ
vi phạm

Hình thức xử lý

Người điều khiển
xe ô tô

I

 • Phạt tiền từ 2 triệu đến 3 triệu
 • Tước QSD GPLX 01-03 tháng
 • Nếu gây TNGT tước 02 – 04 tháng

II

 • Phạt tiền từ 7 đến 8 triệu đồng
 • Tước QSD GPLX 04 - 06 tháng

III

 • Phạt tiền từ 16 - 18 triệu
 • Tước QSD GPLX 04 - 06 tháng

Người điều khiển
xe mô tô,
xe gắn máy

II

 • Phạt tiền từ 1 - 2 triệu
 • Tước QSD GPLX 01 - 03 tháng

III

 • Phạt tiền từ 3 - 4 triệu
 • Tước QSD GPLX 03 - 05 tháng

Người điều khiển xe máy chuyên dùng

I

 • Phạt tiền từ 400 đến 600
 • Tước CCBD 01 – 03 tháng
 • Nếu gây TNGT tước CCBD 02 - 04 tháng

II

 • Phạt tiền từ 2 - 3 triệu
 • Tước CCBD 01- 03 tháng
 • Nếu gây TNGT tước CCBD 02 – 04 tháng

III

 • Phạt tiền từ 5 - 7 triệu
 • Tước CCBD 02 - 04 tháng

 

>> Ghi chú:

STT

Mức độ
vi phạm

Diễn giải

1

I

  Nồng độ cồn dưới 50 miligam hoặc dưới 0,25 miligam/1 lít khí thở

2

II

  Nồng độ cồn vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở

3

III

  Nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở

 

Xem chi tiết tại Điều 5, Điều 6, Điều 7 Nghị định 46/2016/NĐ-CP

2,070

Gởi câu hỏi