Tăng mức phạt khi đi xe máy nhưng có ma túy trong cơ thể

Tôi thấy có nhiều người bị phát hiện có chất ma túy trong người khi chạy xe máy. Vậy họ có bị giữ bằng lái hay không? Phạt tiền bao nhiêu? Email: quyxun***@***.com

Thư Ký Luật xin trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy sẽ bị xử lý như sau:

  • Có Giấy phép lái xe: bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 24 tháng.
  • Không có Giấy phép lái xe hoặc có nhưng đang bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe: phạt tiền từ 2 triệu - 3 triệu đồng.

Mức phạt trên được áp dụng đến hết ngày 31/7/16. 

Từ ngày 01/08/2016 sẽ áp dụng mức phạt mới như sau:

  • Có Giấy phép lái xe: bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 22 tháng - 24 tháng.
  • Không có Giấy phép lái xe hoặc có nhưng đang bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe: phạt tiền từ 3 triệu - 4 triệu đồng.

Nội dung quy định chi tiết tại Điều 6 Nghị định 46/2016/NĐ-CP.

1,960

Gởi câu hỏi