Tăng mức trợ cấp hàng tháng cho người kháng chiến nhiễm chất độc HH

Nội dung này được quy định chi tiết tại Nghị định 58/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

Theo đó, mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hàng tháng đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 58/2019/NĐ-CP, cụ thể sau đây:

muc tro cap hang thang cua nguoi khang chien nhiem chat doc hoa hoc, Nghi dinh 58/2019/NĐ-CP

Hình minh họa (nguồn internet)

 • Bị mắc bệnh suy giảm khả năng lao động từ 21% - 40%: 1.234.000 đồng

 • Bị mắc bệnh suy giảm khả năng lao động từ 41% - 60%: 2.062.000 đồng

 • Bị mắc bệnh suy giảm khả năng lao động từ 61% - 80%: 2.891.000 đồng

 • Bị mắc bệnh suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên: 3.703.000 đồng

 • Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên: phụ cấp 815.000/ tháng

 • Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên có bệnh tật đặc biệt nặng: Phụ cấp 1.624.000/ tháng

Bên cạnh đó, Nghị định 58/2019/NĐ-CP cũng quy định mức phụ cấp hàng tháng đối với người phục vụ, thân nhân của người hoạt động kháng chiến như sau:

 • Người phục vụ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên sống ở gia đình: 1.624.000 đồng

 • Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên từ trần: 911.000 đồng

 • Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con từ đủ 18 tuổi trả lên sống cô đơn không nơi nương tựa hoặc con dưới 18 tuổi mồ côi cả cha mẹ đang hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng được hưởng thêm trợ cấp tiền tuất nuôi dưỡng: 1.299.000 đồng

 • Con đẻ còn sống của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học:

  • Suy giảm khả năng lao động từ 61 % đến 80%: 974.000 đồng

  • Suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên: 1.624.000 đồng

Xem chi tiết tại Nghị định 58/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ 15/8/2019, thay thế Nghị định 99/2018/NĐ-CP.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

96

Văn bản liên quan