Tăng mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hàng tháng cho bệnh binh năm 2019

Gần đây, Chính phủ đã ký ban hành Nghị định 58/2019/NĐ-CP quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

Theo đó, Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 58/2019/NĐ-CP quy định chi tiết về mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hàng tháng đối với bệnh binh áp dụng từ 01/7/2019, cụ thể sau đây:

muc tro cap phu cap uu dai hang thang cho benh binh, Nghi dinh 58/2019/NĐ-CP

Hình minh họa (nguồn internet)

 • Suy giảm khả năng lao động từ 41% - 50%: 1.695.000 đồng

 • Suy giảm khả năng lao động từ 51% - 60%: 2.112.000 đồng

 • Suy giảm khả năng lao động từ 61% - 70%: 2.692.000 đồng

 • Suy giảm khả năng lao động từ 71% - 80%: 3.103.000 đồng

 • Suy giảm khả năng lao động từ 81% - 90%: 3.714.000 đồng

 • Suy giảm khả năng lao động từ 91 % -100%: 4.137.000 đồng

 • Bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên: Phụ cấp 815.000 đồng

 • Bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên có bệnh tật đặc biệt nặng: Phụ cấp 1.624.000 đồng

Bên cạnh đó, Nghị định 58/2019/NĐ-CP cũng quy định mức phụ cấp hàng tháng đối với Người phục vụ bệnh binh ở gia đình, thân nhân của bệnh binh, cụ thể như sau:

 • Đối với người phục vụ bệnh binh ở gia đình:

  • Suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên: 1.624.000 đồng

  • Suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên có bệnh tật đặc biệt nặng: 2.086.000 đồng

 • Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên từ trần: 911.000 đồng

 • Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con từ đủ 18 tuổi trở lên sống cô đơn không nơi nương tựa hoặc con dưới 18 tuổi mồ côi cả cha mẹ đang hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng được hưởng thêm trợ cấp tiền tuất nuôi dưỡng: 1.299.000 đồng

Xem toàn văn quy định tại Nghị định 58/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ 15/8/2019, thay thế Nghị định 99/2018/NĐ-CP.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

145

Văn bản liên quan