Thẩm định và cấp Giấy phép NK sản phẩm an toàn thông tin mạng

Thông tư 13/2018/TT-BTTTT vừa được Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành vào ngày 15/10/2018 nhằm quy định cụ thể về việc thẩm định và cấp Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng.

Theo đó:

  • Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cục An toàn thông tin kiểm tra và gửi thông báo cho doanh nghiệp về tính đầy đủ của hồ sơ theo quy định bằng văn bản hoặc hình thức điện tử.

  • Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện bổ sung theo yêu cầu của Cục An toàn thông tin.

  • Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ hợp lệ, Cục An toàn thông tin thẩm định, hoàn thiện và trình hồ sơ cấp Giấy phép nhập khẩu cho Bộ Thông tin và Truyền thông.

  • Trường hợp đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp Giấy phép nhập khẩu cho doanh nghiệp.

  • Trường hợp không đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định, Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục An toàn thông tin) thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp, trong đó nêu rõ lý do không cấp phép.

Ngoài ra, Thông tư 13 còn quy định về việc cấp lại Giấy phép nhập khẩu như sau:

  • Đối với Giấy phép nhập khẩu còn hiệu lực và bị mất hoặc bị hư hỏng, doanh nghiệp gửi đơn đề nghị cấp lại Giấy phép nhập khẩu  tới Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục An toàn thông tin).
  • Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét cấp lại Giấy phép nhập khẩu cho doanh nghiệp.

Xem chi tiết Thông tư 13/2018/TT-BTTTT có hiệu lực từ ngày 01/12/2018.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

198

Văn bản liên quan