Tham gia ý kiến để Công an quyết định thông qua các hình thức nào?

Vừa qua, Bộ Công an đã thống nhất ban hành Thông tư 15/2020/TT-BCA quy định về thực hiện dân chủ trong công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Theo đó, tại Thông tư 15/2020/TT-BCA quy định căn cứ đặc điểm, tính chất và nội dung tham gia ý kiến để cơ quan Công an quyết định, các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng một, một số hoặc tất cả các hình thức tham gia ý kiến sau đây:

hinh thuc tham gia y kien voi cong an, Thong tu 15/2020/TT-BCA

Hình minh họa (nguồn internet)

- Thông qua đơn, thư gửi cơ quan Công an.

- Thông qua điện thoại, đường dây nóng, email, hòm thư góp ý.

- Thông qua các trang thông tin điện tử của cơ quan Công an.

- Thông qua các cuộc họp tại địa bàn cư trú (gồm: Tổ dân phố, bản, làng, ấp, thôn, xóm, khóm,...); nơi làm việc, học tập.

- Thông qua điều tra xã hội học.

- Thông qua hoạt động tiếp công dân của cơ quan Công an.

- Các hình thức phù hợp khác.

Ngoài ra, Thông tư ấn định những việc cơ quan, tổ chức và cá nhân được phép tham gia ý kiến để cơ quan Công an quyết định, cụ thể gồm:

- Quy ước của các tổ chức quần chúng tham gia công tác bảo đảm an ninh, trật tự ở địa bàn dân cư.

- Tác phong, thái độ phục vụ của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội.

- Đề nghị biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân thực hiện tốt nhiệm vụ.

- Cải cách thủ tục hành chính, thời gian tiếp dân, địa điểm tiếp dân cho phù hợp.

- Các biện pháp, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội.

- Kiến nghị xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Xem toàn văn quy định tại Thông tư 15/2020/TT-BCA có hiệu lực từ 30/3/2020.

Thu Ba

 

Gởi câu hỏi

55

Văn bản liên quan