Thẩm quyền lập BBHC trên các vùng biển đảo và thềm lục địa VN

Đối với những hành vi vi phạm trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa Việt Nam, những người có quyền lập biên bản vi phạm hành chính bao gồm:

1. Các chức danh có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính lập biên bản đối với hành vi vi phạm hành chính thuộc phạm vi lĩnh vực quản lý của mình:

 • Cảnh sát biển Việt Nam;
 • Bộ đội Biên phòng;
 • Hải quan; 
 • Thanh tra Hàng hải, Cảng vụ Hàng hải, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam; Trưởng đoàn Thanh tra chuyên ngành, Chánh Thanh tra Bộ Giao thông vận tải;
 • Quản lý thị trường;
 • Chủ tịch Ủy ban nhân dân;
 • Kiểm ngư;

2. Chiến sĩ Cảnh sát biển, Chiến sĩ Bộ đội Biên phòng, lập biên bản đối với mọi hành vi vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa Việt Nam.

3. Thanh tra viên thuộc Thanh tra Bộ Giao thông vận tải, Thanh tra chuyên ngành Hàng hải, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành Hàng hải, Công chức, Viên chức Cảng vụ Hàng hải, lập biên bản đối với các hành vi vi phạm hành chính sau:

 • Vi phạm quy định về hàng hải, ngoài vùng nước cảng biển
 • Vi vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường biển

4. Kiểm ngư viên, các chức danh có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của lực lượng Kiểm ngư lập biên bản đối với hành vi vi phạm hành chính như sau:

 • Vi phạm quy định về thu cất lưới và trạng thái bảo quản máy thăm dò cá khi hoạt động trong lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải và vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam của tàu thuyền nước ngoài;
 • Xâm phạm vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam để khai thác, mua, bán thủy sản
 • Vi phạm quy định về đảm bảo các hoạt động hợp pháp trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

5. Đội trưởng thuộc Chi cục Hải quan, Đội trưởng thuộc Chi cục kiểm tra sau thông quan, lập biên bản đối với hành vi vi phạm hành chính sau:

 • Bốc, dỡ, trao đổi, mua bán hàng hóa, tiền tệ hay đưa người lên xuống tàu thuyền trái với quy định của pháp luật Việt Nam về hải quan, thuế, y tế hoặc xuất nhập cảnh.
 • Vi phạm quy định về vận chuyển, mua bán, trao đổi, sang mạn hàng hóa trái phép trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

6. Kiểm soát viên thị trường, lập biên bản đối với hành vi vi phạm hành chính đối với Vi phạm quy định về vận chuyển, mua bán, trao đổi, sang mạn hàng hóa trái phép trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Gởi câu hỏi

266

Văn bản liên quan