Thẩm quyền phê duyệt quy hoạch xây dựng sân bay quân sự, dân dụng

Nghị định 32/2016/NĐ-CP đã được Chính phủ ký ban hành về quản lý độ cao chướng ngại vật hàng không và các trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời tại Việt Nam.

Theo đó, tùy vào từng trường hợp cụ thể thì việc phê duyệt quy hoạch xây dựng sân bay quân sự, sân bay dân dụng, sân bay dùng chung, sân bay chuyên dùng thuộc thẩm quyền của các cá nhân khác nhau, cụ thể:

  • Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống sân bay dùng chung, sân bay dân dụng, sân bay quân sự;

  • Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt quy hoạch hệ thống sân bay chuyên dùng, bãi cất hạ cánh trên mặt đất, mặt nước, công trình nhân tạo và quy hoạch trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời. Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam ban hành quy hoạch các bề mặt tĩnh không cơ bản của sân bay quân sự, sân bay dân dụng, sân bay dùng chung, khu vực bay đặc biệt;

  • Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phê duyệt quy hoạch chi tiết cảng hàng không, sân bay toàn quốc, trừ sân bay chuyên dùng; phê duyệt quy hoạch hệ thống các đài, trạm vô tuyến điện hàng không.

Xem chi tiết tại Nghị định 32/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 26/6/2016.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

207

Văn bản liên quan