Thẩm quyền quyết định tặng thưởng trong ngành Công thương

Bộ Công thương vừa ban hành Thông tư 16/2018/TT-BCT quy định cụ thể về thẩm quyền quyết định tặng thưởng trong ngành Công thương.

Theo đó, Thông tư 16 quy định thẩm quyền quyết định tặng thưởng Huân chương, Huy chương, Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước, Danh hiệu vinh dự Nhà nước, Cờ thi đua của Chính phủ, Chiến sĩ thi đua toàn quốc, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ thực hiện theo quy định pháp luật.

Bộ trưởng Bộ Công Thương quyết định tặng thưởng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng sau:

 • Cờ thi đua của Bộ Công Thương;

 • Chiến sĩ thi đua Bộ Công Thương;

 • Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho các đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Bộ (trừ các Tập đoàn, Tổng công ty); ủy quyền cho Thủ trưởng các đơn vị có tư cách pháp nhân, có tài khoản riêng, con dấu riêng quyết định tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho các đơn vị trực thuộc;

 • Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương;

 • Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển ngành Công Thương Việt Nam;

 • Hình thức tặng thưởng khác do Bộ trưởng Bộ Công Thương xem xét, quyết định.

Thủ trưởng các đơn vị có tư cách pháp nhân, có tài khoản riêng, con dấu riêng quyết định tặng thưởng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng sau:

 • Tập thể lao động tiên tiến;
 • Tập thể lao động xuất sắc;
 • Lao động tiên tiến;
 • Chiến sĩ thi đua cơ sở;
 • Giấy khen.

Xem chi tiết Thông tư 16/2018/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 04/7/2018.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

195

Văn bản liên quan