Thẩm quyền ra quyết định truy tìm học sinh trường, trại viên bỏ trốn

Chính phủ ban hành Nghị định 02/2014/NĐ-CP quy định chế độ áp dụng, thi hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc,

Đáng chú ý là quy định về việc truy tìm người đã có quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc mà bỏ trốn. Cụ thể là các trường hợp sau:

(1) Người đã có quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc chưa thi hành quyết định tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc mà bỏ trốn: Trưởng Công an cấp huyện nơi đã lập hồ sơ ra quyết định truy tìm;

(2) Học sinh bỏ trốn thì Hiệu trưởng trường giáo dưỡng ra quyết định truy tìm; trại viên bỏ trốn thì Giám đốc cơ sở giáo dục bắt buộc ra quyết định truy tìm. Lưu ý thời gian trốn khỏi trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc thì không được tính vào thời gian chấp hành quyết định của học sinh, trại viên.

Cơ quan đã ra quyết định truy tìm có trách nhiệm tổ chức truy tìm đối tượng bỏ trốn. Trường hợp đối tượng có hành vi chống đối thì cơ quan được áp dụng biện pháp cưỡng chế cần thiết theo quy định pháp luật để buộc người đó phải chấp hành.

Đồng thời, khi phát hiện đối tượng có quyết định truy tìm, mọi người có trách nhiệm báo ngay cho cơ quan Công an, UBND nơi gần nhất hoặc đưa ngay đối tượng đến cơ quan Công an, UBND nơi gần nhất để đưa đối tượng đến cơ quan Công an cấp huyện.

Việc tiếp nhận đối tượng bỏ trốn phải được cơ quan Công an lập biên bản, lấy lời khai của đối tượng, đồng thời thông báo ngay cho cơ quan đã ra quyết định truy tìm biết để đến nhận đối tượng.

Khi nhận được thông báo, cơ quan đã ra quyết định truy tìm phải cử người đến ngay để nhận, đưa người đó về trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc. Khi giao, nhận đối tượng phải lập biên bản. Việc đưa đối tượng về trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc thực hiện theo quy định của pháp luật về áp giải người theo thủ tục hành chính.

(3) Đối với người đã có quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, nhưng chưa chấp hành mà bỏ trốn, nếu khi truy tìm được mà người đó đủ 18 tuổi trở lên thì Hiệu trưởng trường giáo dưỡng đề nghị Tòa án nhân dân cấp huyện nơi có trường giáo dưỡng đóng trụ sở chính xem xét, quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc theo quy định của pháp luật.

(4) Đối với học sinh đang chấp hành quyết định tại trường giáo dưỡng bỏ trốn, nếu khi truy tìm được mà người đó đã đủ 18 tuổi trở lên thì Hiệu trưởng trường giáo dưỡng đề nghị Tòa án nhân dân cấp huyện nơi có trường giáo dưỡng đóng trụ sở chính xem xét, quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc theo quy định của pháp luật.

Nghị định 02/2014/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 25/02/2014.

- Thủy Phú - 

Gởi câu hỏi

208

Văn bản liên quan