Thẩm quyền xử phạt hành chính của UBND trong lĩnh vực phân bón

Ngày 16/4/2018 Chính phủ đã ban hành Nghị định 55/2018/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón.

Theo đó, Nghị định 55/2018/NĐ-CP quy định về thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp như sau:

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có quyền:

 •  Phạt cảnh cáo;
 • Phạt tiền đến 5.000.000 đồng;
 • Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính có giá trị đến 5.000.000 đồng;
 •  Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả  buộc tiêu hủy phân bón

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có quyền:

 • Phạt cảnh cáo;
 • Phạt tiền đến 50.000.000 đồng;
 • Tước quyền sử dụng giấy phép, giấy chứng nhận hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;
 • Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính có giá trị đến 50.000.000 đồng;
 • Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả:
  • Buộc thu hồi phân bón để thử nghiệm lại;
  • Buộc tái chế hoặc chuyển sang làm nguyên liệu đối với phân bón không có Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam;
  •  Buộc thu hồi và trả lại nhà sản xuất phân bón hết hạn sử dụng;
  • Buộc nộp lại số lợi bất chính có được do thực hiện vi phạm hành chính;
  • Buộc tiêu hủy phân bón;
  • Buộc hủy bỏ kết quả khảo nghiệm phân bón; kết quả lấy mẫu phân bón; kết quả phân tích, thử nghiệm chất lượng phân bón;
  • Buộc thu hồi và tiêu hủy các loại hồ sơ, tài liệu;
  • Buộc nộp lại số tiền bằng trị giá tang vật vi phạm trong trường hợp tang vật vi phạm đã tiêu thụ hoặc tẩu tán

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có quyền:

 • Phạt cảnh cáo;
 • Phạt tiền đến 100.000.000 đồng;
 • Tước quyền sử dụng giấy phép, giấy chứng nhận hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;
 • Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;
 • Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị định 55.

Xem thêm Nghị định 55/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 16/4/2018.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

186

Văn bản liên quan