Thành lập phường Đông Hải 1 và Đông Hải 2 thuộc quận Hải An từ ngày 27/04

Ngày 05/04/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định 54/2007/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường; thành lập phường, thị trấn thuộc các quận hải an, lê chân, kiến an và huyện an lão, thành phố Hải Phòng.

Thành lập phường Đông Hải 1 và Đông Hải 2, Nghị định 54/2007/NĐ-CP

Thành lập phường Đông Hải 1 và Đông Hải 2 thuộc quận Hải An từ ngày  27/04 (Ảnh minh họa)

Theo đó, Nghị định 54/2007/NĐ-CP điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường và thành lập phường Đông Hải 1 và phường Đông Hải 2 thuộc quận Hải An, thành phố Hải Phòng như sau:

1. Thành lập phường Đông Hải 1 thuộc quận Hải An trên cơ sở điều chỉnh 1.548 ha diện tích tự nhiên và 12.884 nhân khẩu của phường Đông Hải.

  • Phường Đông Hải 1 có 1.548 ha diện tích nhiên và 12.884 nhân khẩu.

  • Địa giới hành chính phường Đông Hải 1: Đông giáp huyện Thuỷ Nguyên và tỉnh Quảng Ninh; Tây giáp phường Đằng Lâm và quận Ngô Quyền; Nam giáp các phường Đông Hải 2, phường Đằng Hải; Bắc giáp quận Ngô Quyền.

2. Thành lập phường Đông Hải 2 thuộc quận Hải An trên cơ sở 4.491,87 ha diện tích tự nhiên và 9.135 nhân khẩu còn lại của phường Đông Hải.

  • Phường Đông Hải 2 có 4.491,87 ha diện tích tự nhiên và 9.135 nhân khẩu.

  • Địa giới hành chính phường Đông Hải 2: Đông giáp huyện Cát Hải và tỉnh Quảng Ninh; Tây giáp phường Đằng Hải; Nam giáp phường Nam Hải, phường Tràng Cát; Bắc giáp phường Đông Hải 1.

Chi tiết xem tại Nghị định 54/2007/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 27/04/2007.

Ty Na

Gởi câu hỏi

67

Văn bản liên quan